Warmtepomp

Informatie en advies

WarmtepompWelkom op Warmtepomp-info.nl, opgezet om gebruiker, toekomstig gebruiker en installateur (waar mogelijk in Jip- en Janneke taal), van informatie te voorzien m.b.t. het onderwerp “warmtepompen”. Een investering in een warmtepomp is geen kleine, vandaar dat wij u van alle noodzakelijke informatie proberen te voorzien. Gebruik het overzicht hieronder en ontdek meer.

*Tip: Direct weten wat een warmtepomp voor u gaat kosten? Vul het formulier in en ontvang tot 6 offertes van lokale specialisten. Vergelijk en bespaar ook tot 30%

Navigeer op deze pagina naar:

Waarom een warmtepomp?

waarom-warmtepompwarmtepompMet een rendement tot soms meer dan 500% (COP 5) is een warmtepomp een uitstekende warmteleverancier. Dit komt omdat een groot gedeelte van de benodigde afgegeven energie ‘gratis’ wordt gewonnen uit de omgeving; aarde, water of lucht. U koopt dus een klein gedeelte energie in om daarmee de ‘gratis’ energie om te zetten naar voor ons bruikbare energie.

Nederland kent inmiddels al duizenden tevreden warmtepomp bezitters. In de Scandinavische landen, waar aardgas niet zo’n gemeengoed is als bij ons, gebruikt men de warmtepomp al veel langer. In die tussentijd is de warmtepomp inmiddels zover door ontwikkeld dat het ook een goed alternatief (minder stookkosten) is voor onze HR-ketels. Op deze website geven wij informatie aan de installateur en eindgebruiker over warmtepompen.

Getracht is om steeds met ‘korte info blokjes’ zoveel mogelijk reële en onafhankelijke informatie te verstrekken. Zodat u en de installateur straks van een perfecte installatie kunnen genieten.

De kosten

prijzen warmtepompDe prijzen van een warmtepomp zijn niet eenvoudig te berekenen. Hieronder een overzicht van de kosten van diverse warmtepomp systemen. Voor een compleet kostenanalyse gaat u naar de pagina: kosten warmtepomp.

Type warmtepomp Gemiddelde kostprijs
Grond-water warmtepomp Vanaf 10.000 à 25.000 euro
Water-water warmtepomp Vanaf 15.000 euro
Lucht-lucht warmtepomp Vanaf 4.000 à 7.000 euro
Lucht-water warmtepomp Vanaf 4.000 à 7.000 euro

airco met warmtepomp

Soorten warmtepompen

Onderstaand een opsomming van de soorten warmtepompen in de verwarmingstechniek:

 • brine/water. Toepassing: verwarmen of passief koelen van één woning of utiliteitsgebouw of meerdere hiervan, normaliter tot een totaal benodigd afgegeven vermogen van 60 kW. De energiebron voor deze warmtepomp is een gesloten aardwarmtesonde of collector (verticaal of horizontaal buizensysteem) in de bodem, door deze buizen wordt water met een antivriestoevoeging rond gepompt. Alternatief energiebron voor brine/water: collector in oppervlakte water waar een constante en goede waterstroming is, omdat dit complexer is (denk aan strenge winters) wordt dit in Nederland niet vaak toegepast. Zie ook: brine water.
 • water/water. Toepassing: verwarmen of passief koelen van meerdere woningen op één bron of groter utiliteitsgebouw(en), normaliter bij een benodigd afgegeven vermogen van meer dan 60 kW. De energie haalbron hiervoor is een openbron, grondwater wordt aan de ene zijde uit de bodem omhoog gehaald, door een warmtewisselaar geleid en aan een andere zijde weer terug de bodem in gebracht. Alternatief energiebronnen voor water/water: WKO (Warmte Koude Opslag), rest warmte van industrie, koelwater van energiecentrale, oppervlaktewater. Denk ook aan waterontharding voor een efficiënte werking van uw huishoudelijke apparaten.
 • (buiten) lucht/water. Toepassing: verwarmen van één woning of utiliteitsgebouw of gedeelte van een gebouw. Vaak kan dit type warmtepomp ook ACTIEF koelen. De energiebron voor deze warmtepomp is de buitenlucht. Lees verder op de pagina: Lucht/water.
 • Ventilatielucht/water. Toepassing: normaliter het (langzaam) opwarmen van een voorraad tapwater, daar waar het afgegeven vermogen natuurlijk beperkt is i.v.m. het aantal m³ kan dat lucht worden afgezogen. Immers als u meer lucht af zou zuigen uit een woning, moet u ook meer koude lucht toevoegen, die ook weer opgewarmd moet worden. De energiebron voor deze warmtepomp is dus ventilatielucht.
 • Lucht/lucht. Toepassing: verwarmen van één woning of utiliteitsgebouw of gedeelte van een gebouw. Bijna altijd kan dit type warmtepomp ook ACTIEF koelen, het is vergelijkbaar met een airco systeem. Bij verwarmen is de buitenlucht de energiebron.
 • Afgeleide: Hybride toestel. Een hybride systeem is een gecombineerd systeem van meerdere technieken, zo zijn er, als voorbeeld, toestellen die gebruik maken van een lucht/water warmtepomp en een aardgasbrander onder één mantel. Zie ook: hybride toestel.

Op onze website beperken wij ons voornamelijk tot toepassingen voor woningen.

moderne warmtepomp

Warmtepomp subsidie

Met ingang van 1 januari 2016 is er subsidie voor warmtepompen. Meer info treft u op de pagina warmtepomp subsidie.

subsiedie warmtepomp

Actueel: Belastingplan in het voordeel van warmtepomp gebruikers

actueelDecember 2015: Het belastingplan waarvoor, nu D66 meedoet , groen licht komt geeft een gasprijs verhoging van 5 eurocent per m³ en een elektra verlaging van 2 eurocent per kWh. Omreken modellen en prijsvergelijkingen tussen een aardgastoestel en warmtepomp pakken nu nog gunstiger uit. Het COP omslagpunt gaat nu bij de gemiddelde** energieprijs voor particulieren/huishoudens van 2,6 naar 2,23 (Vanaf welk COP de warmtepomp minder energiekosten heeft dan aardgas).

Redenatie:

In 1 m³ Gronings aardgas zit 35,17 MJ, dit is gelijk aan 9,76 kWh

Een HR ketel verliest 10% hiervan, netto is 8,7 kWh over voor afgifte verwarming.

1 kWh Electra voor de consument wordt € 0,18**
1 m³ aardgas voor de consument is € 0,70**
Voor € 0,70 heeft u dus 8,7 kWh ‘afgegeven elektra’
Wilt u die 8,7 kWh puur elektrisch doen dan kost dat 8,7 x 0,18 = € 1,56

Als u 1,56 euro deelt door 0,70 euro komt u aan 2,23! Dat wordt het FINANCIEEL omslagpunt COP dan.

**Preispeil 2015/2016


Certificeringsplicht voor bodemgebonden warmtepomp installaties

(dit geldt (nog) niet voor lucht/water installaties)

Vanaf 1 oktober 2014 geldt voor bedrijven een certificatieplicht

De Bodemenergie Erkenningsregeling is opgenomen in de AMvB Bodemenergie. “Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een bodemenergiesysteem vindt plaats overeenkomstig de daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit”.

Men dient dus aantoonbare kennis te krijgen/hebben op het gebied van bodemenergiesystemen. Het betreft hier werkzaamheden die behoren tot de categorieën: ontwerpen, installeren, beheren, onderhouden en buiten werking stellen van bodemenergiesystemen .

Onderscheid bij Certificering conform AMvB.

Bovengrond:

 • KBI: BRL 6000 bijzonder deel 21:
 • BRL 6000-21: klein” : ‘bodemenergie met warmtepomp,
  individuele woningen – ISSO 72BRL 6000-21: geheel: ‘Energiecentrales met WKO’ met daarbij
 • ISSO 39, 72, 73 en 80

Ondergrond:

 • SIKB BRL 11000 en Protocol ‘Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel bodemenergiesystemen’

Onderstaand treft u 2 pdf bestanden met meer info hierover.

Mei 2015: HANDHAVING

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft via een brief laten weten inspectie te gaan uitvoeren m.b.t. de naleving BRL voor bodem energie.

De inspectie zal gericht zijn op:

 • Bedrijven met BRL 2100, maar die ook werkzaamheden uitvoeren die vallen onder BRL 11000;
 • Bedrijven zonder erkenning, maar die wel werkzaamheden uitvoeren die vallen onder BRL 6000-21. Met bijzondere aandacht voor constructies waarbij er “onder verantwoordelijkheid” van een bedrijf met erkenning wordt gewerkt;
 • Constructies waarbij een moeder/holding erkend is, maar waarbij de dochteronderneming het daadwerkelijke werk uitvoert;
 • Uitbesteding van werk, waarbij de onderaannemer niet erkend is;
 • Werkzaamheden die vanuit een vestiging van een bedrijf worden uitgevoerd dat niet erkend is, terwijl andere vestigingen van hetzelfde bedrijf wel erkend zijn.

ILT geeft aan dat de interventies vanuit hen erop gericht zijn om bedrijven die niet over de juiste erkenning beschikken de erkenning zo spoedig mogelijk te laten verkrijgen. Bij eventuele sancties wordt rekening gehouden met de termijn die nodig is om de vereiste erkenning te bemachtigen. Op de lange termijn zal ILT ook gaan controleren of erkende bedrijven ook daadwerkelijk volgens het protocol werken.


Toekomst warmtepomp

Vast staat, dat voor een nieuwbouwwoning een warmtepomp, werkend met energie uit de bodem, vandaag de dag de beste keuze is om uw woning te verwarmen. Ten opzichte van een HR -CV – Ketel gaat u meteen vanaf de eerste dag minder energiekosten betalen. Als u een “oude” bestaande woning heeft, dient u eerst de woning zelf aan te pakken m.b.t. bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Pas daarna, als u ook het afgiftesysteem naar “laag temperatuur” brengt, heeft een warmtepomp zin in een bestaande woning.

Voor een echte goede en zuinige installatie is het wel belangrijk dat 4 componenten goed op elkaar zijn afgesteld:

BRON – WARMTEPOMP – AFGIFTESYSTEEM – WONING.


Op deze site leest u reële verhalen en treft u berekeningen over de ‘terugverdientijd’.

“Hoewel bij ‘aanschaf van een auto of keuken’ niemand over terug verdienen spreekt”.

Gaat u een nieuwe woning bouwen, en u weet nog niet goed te kiezen.. leest u dan ook deze pagina: investeringskeuze.

Externe links om uw huis te verduurzamen:

Gratis tot 6 offertes in uw mailbox?

Bent u van plan een warmtepomp te kopen? Dan is het verstandig om vrijblijvend meerdere offertes aan te vragen. Op deze manier krijgt u goed inzicht in de kosten en kunt u tot wel 30% op de kosten besparen. Vul hieronder uw postcode in, vervolgens uw gegevens en vergelijk lokale warmtepomp specialisten.

6x Valse vooroordelen warmtepomp

Warmtepompen komen steeds meer in het nieuws en mensen worden aangemoedigd om zo’n apparaat aan te schaffen. Omdat de initiële …

airco met warmtepomp

5x Valkuilen + veelgemaakte fouten

Met een warmtepomp kun je op een ontzettend energiezuinige (en dus milieuvriendelijke) manier water of lucht verwarmen. Alle …

Stappenplan kopen

Een warmtepomp aanschaffen is een heel goed voornemen. Wie een warmtepomp aanschaft gaat afstappen van het gebruik van milieu …