Alle informatie over warmtepompen
Gratis én vrijblijvend
 • Koudemiddel: een vloeibaar spul dat in een warmtepomp, airco of klimaatsysteem zit en de warmte transporteert.
 • Water/water warmtepomp: deze installatie maakt slim gebruik van de warmte in een waterbron in de aarde. Door de leidingen onder grond wordt het water doorgepompt en verwarmt de aarde het circuit waar de leidingen in zitten. Door deze warmte gebruikt de warmtepomp dit als energie om nog meer warmte op te wekken.
  Warmtebron: dit zijn plekken waar het warmtepompsysteem de warmte vandaan haalt. De plekken zijn meestal uit de bodem, buitenlucht of ventilatielucht.
 • Aanvoertemperatuur: dit is het temperatuur van het verwarmingsmedium die uit het warmte opwekkingssysteem komt.
 • Afvoerlucht: de binnenlucht die gelijk naar buiten wordt weggevoerd.
 • Binnendeel: het onderdeel die de warmte of koeling afgeeft in de ruimte van het afgiftesysteem. Dit kan een vloerverwarming, wandunit of radiator zijn.
 • Buitendeel: een onderdeel van een klimaatsysteem of airconditioning wat meestal buiten staat. Dit zorgt voor een opwekking van verwarming en afkoeling.
 • Lucht/lucht warmtepomp: een installatie die de warmte uit een lage temperatuur uit de lucht haalt en dit omzet naar een bruikbare temperatuur. Uiteindelijk wordt dit overdraagt op het water van het afgiftesysteem.
 • ondensor: een warmtewisselaar waar van het koudemiddel wordt afgegeven aan cv-water, voor warm tapwater of verwarming.
 • Afgiftesysteem: dit is ook wel het buitendeel. Via dit onderdeel wordt de warmte of koeling afgegeven in de ruimte, zoals radiator, vloerverwarming, wandunit etc.
  Bodem-warmtepomp: een installatie die de warmte van een lage temperatuur uit de bron haalt en dit naar een hogere temperatuur brengt en vervolgens dit afgeeft aan het water in het afgiftesysteem.
 • Radiator: een warmtegebruiker waar de warmte convectief is door de straling die aan de ruimte wordt afgegeven.
 • Afgiftepomp: ook wel een binnendeel. Een pomp die de vloeistof door een parallelle (schakel)buffer en door het afgiftesysteem door voert.
 • BENG: Bijna Energieneutraal Gebouw, een berekening van de nieuwe EPC berekening. Dit is pas vanaf 2020 verplicht.
 • Tapwaterpomp: een pomp die tussen het boilervat en warmtepomp zit, en het tapwater transporteert.
 • Energielabel: een label waarin wordt aangegeven hoeveel energie er wordt verbruikt. A is zuinig en G is onzuinig. Niet alleen zijn energielabels van toepassing op klimaatsystemen, ook op vastgoed. Vanaf 2023 is het verplicht dat alle kantoren minimaal energielabel C hebben.
 • Basisverwarming: een warmtegebruiker, die bijvoorbeeld voor de vloerverwarming, zorgt dat de vloertemperatuur constant blijft en de warmteverlies blijft compenseren.
 • BOA: Bron Opwekking Afgifte, een code waaraan je kan aflezen of de warmtepomp is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen.
 • Bron: de bron levert de warmte op een lage temperatuur die wordt gebracht op een hogere temperatuur door de warmtepomp. De bronnen kunnen worden onderscheid in bodem, grondwater en buitenlucht.
 • Bronvermogen: het aantal vermogen die de bron kan leveren. Als er meer bronvermogen nodig is, dan daalt het brontemperatuur en kan dit op een lange duur worden uitgeput. De term koelvermogen wordt ook vaak gebruikt in plaats van bronvermogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wij scoren een 9!

Laatste nieuws

Warmtepompen zijn niet alleen voor rijke mensen. Ook als je geen geld hebt, kun je ervan profiteren.

april 23, 2024

Mensen zeggen vaak dat je geld moet hebben om een warmtepomp te

Warmtepompen straks vaker vergunningsvrij in Apeldoorn

maart 21, 2024

In een stap richting een duurzamere toekomst, zal het plaatsen van warmtepompen

Innovatie: Warmtepomp op het dak?!

maart 4, 2024

In een tijd waarin we steeds meer omschakelen naar duurzame energiebronnen, staan