Alle informatie over warmtepompen
Gratis én vrijblijvend

Laatst bewerkt op: 22 nov 2021

ERP label product warmtepompERP label product warmtepomp? Op Europees niveau worden regels gemaakt dan wel verbeterd met betrekking tot het labelen van producten met energie gegevens over het product. Deze Europese Ecodesign- en Energielabeling-richtlijnen moeten in het kader van de 20,20,20-doelstelling voor een enorme reductie van het energiegebruik in Europa zorgen.

Met ingang van 26 september 2015 is er een labelplicht voor warmtepompen, bij levering van het toestel moet dit aanwezig zijn.

Ook in de reclame en het promotiemateriaal van de toestellen moet de seizoensgebonden energieefficiëntieklasse (SPF) vermeld worden.

Het doel is enerzijds om het de consument makkelijker te maken met het energiebewust kiezen van producten en anderzijds het stellen van minimum eisen met betrekking tot energieverbruik van producten. Producten moeten voldoen aan bepaalde eisen, een logische keuze.

De totstandkoming van deze labels is echter veel ingewikkelder dan je zou denken, lobby van fabrikanten en leveranciers bepaalt soms mede de richting die bewandeld wordt en het al bestaan van labels maakt de keuze van aanduiding niet eenvoudiger. Zo voldoen sommige producten al snel aan de kwalificatie ‘A’ en geeft een toevoeging van ‘PLUSSEN’ de verdere range aan; A++++ Voor de consument toch weer niet echt logisch denken wij (van warmtepomp-info),

Vanaf 1992 bestaan er al energie-labels voor producten, u heeft deze vast al gezien op huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, diepvriezers en wasautomaten.

*Tip:
→ Warmtepomp kopen? Vergelijk altijd voordat u koopt. Vul het formulier in en ontvang offertes van vakspecialisten. Vergelijk en bespaar tot 30%!                                      

3 klimaat zones

Men heeft besloten om Europa met betrekking tot verwarming- en koeling-apparaten in 3 klimaat zones te verdelen. In Zuid Europa hoeft verwarming namelijk minder uren te maken dan in Noord Europa en met koeling is dat natuurlijk omgekeerd het geval. Fabrikanten waren dan ook van mening dat eisen voor verwarming in Zuid Europa minder zwaar hoeven wegen dan in Noord Europa, logisch en niet logisch. Het gaat om hetzelfde product, maar de beoordeling voor het label kan dus in Spanje anders zijn dan in Zweden.

Voor de vaststelling van het label met betrekking tot warmtepompen wordt het SPF (Seasonal Performance Factor) gebruikt, ook dit SPF is per klimaatzone ingedeeld. Eigenlijk zou dus het vermelden van de SPF al voldoende zijn, maar om het ‘universeel’ te maken wordt de SPF dus vertaald naar een A, A+, A++ klasse. De formule die gebruikt wordt is de volgende 0,4 x SPF ( gemiddelde COP voor seizoen dus) = een percentage.
Stel dat een warmtepomp een SPF (SCOP) heeft van 4,6 dan is 0,4 (is de omrekenfactor voor elektriciteit , bepaalt door Europa en komt nog van het rendement van een energiecentrale) x 4,6 = 1,84. Dit wordt dan neergezet als 184 % en uit een omrekentabel volgt dan welk label mag worden gevoerd of sterker moet worden gevoerd. Voor de lagetemperatuurwarmtepompen (35 gr.C) is de minimale SPF van ruimteverwarming vastgesteld op 115%. Voor middelhogetemperatuurwarmtepompen (55gr.C) is voor dit rendement een waarde van 100% toegestaan, daaronder mag geen toestel meer op de markt worden gebracht.

Onderstaand een tabel, bij welk percentage (uit bovenstaande som) welk label hoort:

tabel energie label warmtepomp 35 graden

tabel energie label warmtepomp 55 graden

Pakketlabel

Naast een label per product zijn er ook pakket labels geïntroduceerd. Je kunt immers producten combineren die samen nog beter of minder goed presteren. In de praktijk zal je natuurlijk zien dat alleen voor producten die samen beter presteren labels worden gemaakt. Een pakketlabel is immers niet verplicht, een product label wel.


voorbeeld energie label warmtepomp

In de zwarte pijl, naast de kleuren kolom, staat het verkregen label voor dat onderdeel (bijvoorbeeld A++)


radiator warmtepompDe kolom voor de klasse m.b.t. cv-bedrijf wordt aangeduid met een radiator. Daar achter staat een waarde voor de cv-temperatuur waar mee gerekend is. Bij warmtepompen mag de waarde (aanvoer temperatuur afgifte) gegeven worden bij 35 • C en/of bij 55 · C


kraan op energie labelDe kolom voor de klasse m.b.t. tapwaterbedrijf wordt aangegeven met een tapwaterkraantje. Er achter staat het capaciteitsprofiel. De minimale rendementseisen voor tapwatertoestellen zijn namelijk gekoppeld aan tapwaterklassen, zogenaamde capaciteitsprofielen. Deze gaan van 3XS bij zeer lage tappingen, tot 4XL bij de grootste tapwatersystemen.


tapwater profielen eco design cw klasse


Europa 3 zones voor ERP verwarming en koelingBij verwarming wordt het EU-gebied onderverdeeld in drie klimaatzones voor berekening en indeling. Doel is de energie-efficiëntie te berekenen, rekening houdende met de reële regionale omgevingstemperaturen.
Warme zone (Athene), Milde zone (Straatsburg), Koude zone (Helsinki) Nederland valt onder de milde zone.


label voor geluid bij warmtepompMaximaal geluidsvermogenniveau bij werking
binnen (binnenunit) (in het huisje getekend)
buiten (buitenunit) (buiten het huisje getekend)
Bij de emissiemeting is het geluidsvermogen niveau een belangrijke geluidsenergiewaarde voor de beoordeling van een geluidsbron, aangezien het geluidsvermogen in tegenstelling tot de geluidsdruk onafhankelijk van de locatie van de bron of ontvanger is.

Het getal wat er bij komt te staan geeft het maximaal gewogen dB (voorheen ook wel dB(A) genoemd)

Als we met een decibelmeter alle geluidsenergie opvangen van rond de 20 Hz en van 18 000 Hz, zouden we veel geluid meten. Maar omdat ons oor dat niet of nauwelijks hoort, ervaren we dat toch niet als erg hard. We zouden dan veel decibellen meten voor geluid dat we bijna niet horen. Om het geluidsniveau te meten dat wel overeenkomt met de manier waarop wij geluid ervaren, is de meting aangepast aan de gevoeligheid van ons oor. Daartoe kun je het hoorbare gebied verdelen inoctaafbanden: dat zijn frequentie intervallen waarvan het midden ligt bij: 16; 32; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 en 16000 Hz . In elke octaafband meet je eerst de intensiteit of geluidsdruk en het geluidsniveau. Daar wordt vervolgens een correctie op toegepast volgens vastgestelde normen en dan komt men aan een ‘gewogen’ geluidsvermogenniveau.

Voor warmtepompen tot een vermogen van 6 kW mag het geluidsvermogensniveau van het binnendeel maximaal 60 dB zijn.
Voor het buitendeel is het geluidsvermogen maximaal 65 dB. Bij grotere vermogens is meer geluid toegestaan.


Ook kun je tegenkomen het ontwerp vermogen in KW, SCOP/SPF in getal, COP in getal, enz. Deze toevoegingen spreken voor zich.


pakket symbool warmtepompVoorbeeld pakket symbolen, in volgorde van afbeelding:

Zonlichtsysteem, Buffer / opslagtank ,Ruimtetemperatuurregelaar, Bijverwarming extern

Er komt een vinkje bij wat in het pakket zit en is meegewogen voor het pakketlabel.


Welke benamingen en aanduidingen worden gebruikt m.b.t. de wetgeving en energielabels?

  • ErP. ErP is een afkorting voor de Engels omschrijving “Energy related Products”. Directive 2009/125/EC” is een overkoepelende wet die verplichte eisen voorschrijft m.b.t. apparaten die energie verbruiken of gerelateerd zijn aan energieverbruik voor alle landen in Europa.
  • Ecodesign. De aanduiding Ecodesign staat voor ecologisch ontwerpen. Het betreft een life-cycle ontwerp, rekening houdend met energie, recycling e.d. In het kader van de ErP Directives wordt deze aanduiding redelijk vaak gebruikt. Omdat de aanduiding van ErP ook wel eens wordt aangegeven als Ecodesign requirements for energy related products wordt de ErP ook wel Ecodesign genoemd.
  • Energielabel (ook wel product label genoemd). Naast de wetten voor bepaling van de energiezuinigheid, is er ook een aparte wet m.b.t. het energielabel. Hierin wordt omschreven hoe “energie-gerelateerde” informatie naar de consument moet worden uitgelegd van een betreffend product. Bij ieder product waarvoor een label nodig is, wordt dit label toegevoegd bij het product zelf. Deze wet heeft de aanduiding 2010/30/EU. Vanaf 26 september 2015 moeten alle producten met een vermogen minder dan 70 kW een energielabel hebben. Dit geldt ook voor boilers en warmwater opslagtanks kleiner dan 500 liter.
  • Pakket label (ook wel package label of installateurslabel genoemd). Als er bij een installatie een combinatie wordt gemaakt van producten, kan er een samengesteld pakket label worden gemaakt. Dit gebeurt op basis van de informatie van de afzonderlijke producten. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van een ruimtethermostaat, een warmtepomp en een zonlichtsysteem. Een samengesteld label mag door de fabrikant gemaakt worden, maar ook door een groothandel of installateur.
  • Productblad (ook wel product fiche genoemd). Naast het toevoegen van een energielabel, is het ook verplicht een productblad bij het product bij te voegen, waarop meer details worden vermeld, m.b.t. het energiegebruik, dan op het energielabel zijn weergegeven. Bij een boiler betreft dit slechts enkele waarden, maar bij een warmtepomp of ketel is dit een redelijk uitgebreide tabel.
  • LOT. Productgroepen waarvoor wetgeving is opgesteld zijn aangeduid met een nummer, ook wel LOT genoemd. Bijvoorbeeld LOT 11 geldt voor circulatiepompen, LOT 1 voor ruimteverwarmingstoestellen, zoals ketels een warmtepompen, en LOT 2 voor warmwatertoestellen.
  • Product Fiche. Voor het verkrijgen van het label is ook een ‘Product Fiche’ nodig van het product.
    Dit document bevat gegevens over de prestaties van het product aan de hand waarvan het Energy Label tot stand is gekomen.

Selecteren warmtepomp op basis van jaar rendement / label.

U kunt dus in eerste instantie een eventuele aankoop of vergelijk selecteren op basis van het energie-label.
Het label is door de fabrikant vastgesteld en wordt gecontroleerd door de overheid.

Het loopt dus van D niet zuinig naar A zuinig elk extra plusje achter de A is extra zuinig +++
Dit label is gekoppeld aan het theoretisch jaarrendement (SCOP) van het toestel.

Naast het energielabel is er voor elke warmtepomp ook een zgn. productfiche, op dit product-fiche is het theoretisch jaarrendement in % terug te vinden.
Let op, het jaar rendement wordt op het fiche meestal voor meerdere Europese klimaatzone’s genoemd.

Kijk bij het ‘Midden klimaat seizoen’ want daar valt Nederland onder, in een Engels document is dat ‘average climate’.

Een voorbeeld uit een warmtepomp fiche :
product fiche warmtepomp

Uit bovenstaand voorbeeld (afbeelding uit een Warmtepomp Fiche) kunt u het theoretisch vastgesteld SCOP halen (jaar rendement)

In het Fiche wordt dit weergegeven in procenten (door de EU bepaald) in ‘warmtepomp land’ zegt het SCOP ons meer. Het genoemde percentage : 40 is het SCOP (Het getal 40 is het door de EU bepaalde rendement van een elektriciteitscentrale / de elektriciteitscentrale gebruikt ook energie (als het geen wind- of zonenergie is) en zet brandstof om in naar de elektra die thuis uit uw ‘stopcontact’ komt)

Uit dit bovenstaand voorbeeld halen we (voor deze voorbeeld warmtepomp) :

Het SCOP van deze warmtepomp bij een aanvoer van 35 graden voor verwarming = 188 %
delen we dit door 40 dan volgt het SCOP 188 : 40 = 4,7
Het SCOP van deze warmtepomp bij een aanvoer van 55 graden voor verwarming = 141%
delen we dit door 40 dan volgt het SCOP 141 : 40 = 3,52
Het SCOP voor tapwaterproductie (warm douchewater) is 108%
delen we dit door 40 dan volgt het SCOP 108 : 40 = 2,7

Voor de consument: Hoe hoger het getal (Percentage of SCOP) hoe beter !

TIP: Ga niet alleen puur op het rendement af van een warmtepomp, maar kijk ook naar bijzaken als bijvoorbeeld ‘geluid’ en gebruikersgemak (makkelijk bedienbaar). Kies bij voorkeur voor een goed Europees merk.


Extra: PDF artikel over de labeling gepubliceerd in de TVVL magazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wij scoren een 9!

Laatste nieuws

Warmtepompen zijn niet alleen voor rijke mensen. Ook als je geen geld hebt, kun je ervan profiteren.

april 23, 2024

Mensen zeggen vaak dat je geld moet hebben om een warmtepomp te

Warmtepompen straks vaker vergunningsvrij in Apeldoorn

maart 21, 2024

In een stap richting een duurzamere toekomst, zal het plaatsen van warmtepompen

Innovatie: Warmtepomp op het dak?!

maart 4, 2024

In een tijd waarin we steeds meer omschakelen naar duurzame energiebronnen, staan