Alle informatie over warmtepompen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Veelal wordt er gezegd dat de infrarood verwarming een relatief nieuwe vorm verwarming in uw huis is, waarbij de stralingswarmte direct wordt afgegeven aan objecten en personen in plaats van aan de lucht. De verwarming van uw ruimte vindt plaats door infraroodpanelen, die u gemakkelijk zelf aan uw muur of plafond kunt bevestigen en die u tevens in uw eigen stijl kunt inrichten.

Voordelen infraroodverwarming

U moet in het bezit zijn van een goed geïsoleerde ruimte, wilt u uw infraroodpanelen als verwarming voor uw hele huis laten gelden. De warmte moet goed opgevangen en weerkaatst kunnen worden en moet niet de mogelijkheid hebben om weg te stromen naar koudere ruimtes. Doordat de warmte aan objecten en personen wordt afgegeven, gaat er minder warmte verloren in convectiestromen. Hierdoor hoeft u niet de luchttemperatuur voor te verwarmen en verbruikt u dus minder stookkosten. Tevens vinden er geen ongewenste luchtverplaatsingen plaats, die veelal huisstof en andere stof vervoeren, want het temperatuurverschil tussen plafond en vloer is bij stralingswarmte kleiner dan bij verwarming door convectie.

Onderzoek DWA

Naar aanleiding van de vele positieve berichten over infrarood verwarming deed organisatie DWA in opdracht van het Lenteakkoord onderzoek naar de voordelen en nadelen van infrarood verwarming als hoofdverwarming in een tussenwoning. DWA is een organisatie dat zich bezighoudt met de duurzaamheid van gebouwen en leefgebieden, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving hoger wordt en het energieverbruik lager wordt.

De installering van infraroodpanelen

Uit het onderzoek bleek dat de installatie van infrarood panelen inderdaad goedkoper zijn dan bijvoorbeeld de installatie van een bodemwarmtepomp of luchtwarmtepomp of andere aardgasvrije warmte concepten. Zelfs al trekt u de Investeringssubsidie Duurzame Energie, die u bij de aanschaf van uw warmtepompen krijgt, van de totaalkosten af, dan nog blijft de installatie van de infrarood panelen goedkoper.

De luchttemperatuur wordt veelal te laag

Een veel genoemd voordeel van infrarood verwarming is dat de luchttemperatuur omlaag zou kunnen, omdat de infrarood panelen werken met stralingswarmte in plaats van convectie. Dit is niet juist. Een verlaging van de luchttemperatuur leidt veelal tot discomfort, omdat de infrarood panelen de warmte heel gericht afgeven. Zoals een zonnestraal alles in zijn straal verwarmd, maar daar buiten niet, zo verwarmt een infraroodpaneel alleen de ruimte dat binnen zijn bereik ligt. Verlaat u die ruimte, dan is het plotsklaps koud in huis. Bij een goed geïsoleerde woning kun je de luchttemperatuur slechts een halve graden omlaag zetten.

Verlaging van energiekosten?

Door het verlagen van de luchttemperatuur, zou u dus een lagere warmtevraag van circa 21 procent hebben op jaarbasis. Dit leidt dan weer tot een lager elektriciteitsverbruik en dus een lagere energierekening. Hogere stralingstemperatuur leidt echter ook tot meer elektriciteitsverbruik, want infrarood panelen werken op stroom. Daarnaast geven de objecten, die de warmte opvangen, deze warmte ook weer af aan de lucht. Tevens leidt het opwarmen van de muren ertoe dat er extra vermogensverlies plaatsvindt door transmissieverlies naar buiten toe.

De gebruikskosten van de infrarood panelen

DWA heeft eveneens gekeken naar de gebruikskosten van de panelen in vergelijking met andere aardgasvrije systemen, zoals warmtepompen. Infrarood verwarmingen kwam ook hierin nadeliger uit dan de overige aardgasvrije concepten. Dit komt door het hoge elektriciteitsverbruik van de panelen.

Onderzoek Gawalo

Ook het vakblad Gawalo deed onderzoek naar infrarood verwarming. De vraag die in dit onderzoek centraal stond, was: Wat is waar over infraroodverwarming en wat niet? Leveranciers promoten infrarood verwarming vaak als de nieuwe manier van verwarmen. Gawalo geeft echter aan dat deze manier van verwarmen niets nieuws onder de zon is, want dat objecten en personen infraroodwarmte afgeven is reeds algemeen bekend. En dit proces is bij infrarood verwarming hetzelfde, al is de wijze waarop de infrarood warmte gegenereerd wordt overal anders.

Vorm en grootte belangrijk voor warmteafgifte

Gawalo merkte eveneens op dat de vorm en grootte van het afgiftesysteem, de infrarood panelen, en de plaats waar dit systeem gevestigd is, bepalend is voor de hoeveelheid aan warmte, die wordt afgegeven. Infrarood panelen zijn vlak en aan de achterkant geïsoleerd. Dit houdt in dat het stralingsaandeel kan oplopen tot zestig procent. Aan het plafond loopt dit zelfs op tot zeventig procent. Gawalo geeft eveneens aan dat convectie toch ook een rol speelt bij stralingswarmte en dat hier een deel van de gegenereerde warmte aan verloren gaat. Een balans tussen convectie en straling is dus belangrijk.

Stralingsasymmetrie

Ook heb je te maken met stralingsasymmetrie, wanneer je infrarood panelen plaatst. De infrarood panelen geven gericht energie af. Dat gebied is comfortabel warm, maar daar buiten blijft het koud. Bijvoorbeeld, plaats je jouw infrarood panelen aan het plafond krijg je het boven lekker warm, maar de warmte bereikt je voeten niet. Je kunt de luchttemperatuur dus niet zomaar verlagen.

Goedkoop om te kopen, maar duur in verbruik

Ook Gawalo concludeert dat infrarood panelen goedkoop zijn in aanschaf, maar in vergelijking met andere aardgasvrije concepten duur in verbruik door de hoge elektriciteitskosten. Een warmtepomp levert bijvoorbeeld vier keer meer warmte met hetzelfde verbruik aan elektriciteit. Wel kun je door het gebruik van elektriciteit met de infrarood panelen snel reageren op een warmtevraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws

Warmtepompen straks vaker vergunningsvrij in Apeldoorn

maart 21, 2024

In een stap richting een duurzamere toekomst, zal het plaatsen van warmtepompen

Innovatie: Warmtepomp op het dak?!

maart 4, 2024

In een tijd waarin we steeds meer omschakelen naar duurzame energiebronnen, staan

5 Misvattingen over Warmtepompen: Feiten en Oplossingen in 2024

februari 16, 2024

Warmtepompen zijn tegenwoordig een hot topic in de wereld van duurzame energie,