Categorie: <span>nieuws</span>

Hybride warmtepomp gaat meer ondersteund worden door Kamer

De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de hybride pomp meer gestimuleerd mag worden. Ze willen dit doen door de normering aan te passen. De motie over de normering is ingediend door Tom van der Lee (GroenLinks) gesteund door Henri Bontenbal (CDA), die deze week is aangenomen door de Kamermeerderheid. Met deze wens zal het kabinet dit mee moeten nemen naar het Klimaatakkoord.

Verduurzaming

Hoe dit allemaal er straks uit gaat zien dat beslist het nieuwe kabinet. En dit heeft nog veel juridische zaken. Van der Lee en Bontenbal zien dit ook als een steuntje in de rug voor verwarmingsinstallaties vanwege de minimale rendementseis. Dit heeft te maken met de verkoop van het aantal warmtepompen wat nog altijd achterblijft. Door de vervangingsmarkt van vorig jaar heeft het nu een groot CO2besparingspotientieel in combinatie met grote isolatie. In de jaren negentig werd normering ook toegepast om de doorbraak van de hoogrendementsketels (HR) te kunnen aansporen.

Bontenbal ligt het volgende toe: ‘’Normering is een kosteneffectieve route. Daarmee geef je de markt een richting en zekerheid om techniek door te ontwikkelen en schaal te creëren.’’ Hij ziet vooral veel kansen en een ‘’ingroeipad’’ voor de warmtepompen. Hiermee bedoeld hij dat hij met de sector een convenant kan afspreken voor 10 jaar en de subsidies zou kunnen verhogen. ‘’Dan is de sector ook weer verder in de technische ontwikkeling: dan zijn er mogelijk oplossingen voor het buitendeel, en is de techniek goedkoper.’’ Zo worden mensen ook niet meer verplicht om de ketelvervanging te betalen en ook kunnen nu andere technieken worden toegepast zoals groen gas en waterstof.

ISDE

Techniek Nederland, Netbeheer Nederland en Natuur & Milieu hebben eerder dit jaar aangegeven dat zij willen dat het kabinet jaarlijks 120 miljoen euro vrij maakt om vanaf 2024 minimaal 100.000 hybride warmtepompen per jaar te installeren. Dit is 10 keer meer dan dat het afgelopen jaar is geïnstalleerd. Hiermee hopen de organisaties dat de ISDE subsidie voor hybride warmtepompen verhoogt kan worden. Gemiddeld ligt dit nu tussen de 1500 en 1800 euro. Dit is ongeveer 40 procent van de aanschaf van de hybride warmtepomp.

Hybride warmtepomp goede stap naar gasloos wonen

Als Nederland de klimaatdoelen wilt behalen dan moet er vanaf 2024 100.000 hybride warmtepompen geplaatst worden. Dit wordt gezegd in een oproep naar het nieuwe kabinet door: Techniek Nederland, Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland. De hybride warmtepomp wordt door hun gezien als de perfecte tussenstap naar gasloos wonen.

Om dit mogelijk te maken is een extra subsidie nodig van 600 miljoen euro, dit bepleiten de belangenorganisaties. Het kabinet wordt door de organisaties opgeroepen om samen een campagne te voeren voor de hybride warmtepomp, er zouden voor 2030 al tussen de 1 en 2 miljoen geïnstalleerd moeten zijn. De organisaties schrijven dat we dan al 49 procent van CO2-reductie zullen halen.

Een hybride warmtepomp heeft in principe dezelfde werking als een hybride auto, die voor de aandrijving zowel de stroom als de energie gebruikt van een verbrandingsmotor gebruikt. Als jij dus een hybride warmtepomp aansluit aan de cv-ketel, dan werkt het huis voor een deel op gas en elektriciteit.

Naar gasvrij

Volgens de belangenorganisaties wilt het niet vlotten met het helemaal gasvrij maken van de woningen. ‘’Als we op de koers willen blijven voor het Klimaatakkoord en de Parijs-doelstellingen zijn hybride warmtepompen een onmisbare tussenstap’’ dit zegt Doekle Terpstra van Techniek Nederland. In het akkoord staat dat, in 2050 alle 8 miljoen bestaande woningen op een duurzame manier verwarmd moeten worden.

Milieu Centraal vertelde eerder dat de stap naar gasloos wonen voor weel huizen een ‘’best complex’’ kan zijn. Als huizen niet goed genoeg geïsoleerd zijn dan schiet een elektrische warmtepomp te kort. ‘’Daarom wordt een hybride warmtepomp gezien als een goede tussenstap op weg naar gasloos wonen’’ verteld Puk van Meegeren van Milieu Centraal. Op koude dagen zal de gasketel het huis verwarmen.

Subsidie

Een hybride warmtepomp is niet zo ingewikkeld om te plaatsen en ook bespaart je 70 procent op het aardgasverbruik voor verwarming, dit blijk uit een test van de Consumentenbond. De geteste warmtepompen kosten tussen de €4500 en €7500 inclusief de installatie. Afhankelijk van het type en capaciteit, kan je wel €1800 subsidie krijgen. Laat je een isolatie daarbij uitvoeren? Dan kan je daarvoor zelfs een teruggave voor krijgen. Als je de warmtepomp met de zonnepanelen combineert is dit zeer aantrekkelijk, omdat de warmtepomp dan veel stroom verbruikt.

Volgens de belangenorganisaties is dit toch niet genoeg. Zij willen dat er meer voorbeeldprojecten komen, meer productinnovatie en een voorlichtingscampagne in samenwerking met de overheid. Nog een ander onderdeel van het plan, is dat er meer opleiden van warmtepompmonteurs komt. Volgens Techniek Nederland zijn er wel genoeg monteurs. Elk jaar worden er 400.000 gasketels vervangen in Nederland. Een goed moment dus om direct een warmtepomp te installeren, stellen de brancheorganisaties.

Warmtepomp radiatoren

Geluidseisen warmtepompen en airco’s aangescherpt

Vanaf 1 april 2021 worden de geluidseisen van de warmtepompen en airco’s aangescherpt bij woningen en woongebouwen. De warmtepompen en airco’s mogen niet meer dan 40db aan geluid produceren bij de buren. Zo wordt er met deze norm de geluidsbescherming voor de buren beter en kunnen dus ook stillere warmtepompen worden ontwikkeld.

De warmtepompmarkt blijft steeds harder groeien. Door deze nieuwe norm zal dit helpen om de ontwikkeling van de stillere warmtepompen te versnellen. Ook is de verwachting dat de verkoop van de warmtepompen de komende tijd sneller gaat groeien.

Voor de nieuwe geluidseisen is de bepalingsmethode vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatcourant 2020, 62676) die gelijk met de inwerking zal treden. De bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kunnen mensen het pas aannemelijk pas als het voldoet aan de geluidseis. Hiervoor heeft het ministerie van BKZ een rekentool (ODS-bestand) om deze berekeningen te maken en daar hoort een handleiding bij. De geluidseisen gelden alleen voor bij de woning geplaatste installatie, dus niet de warmtepompen zelf. In het algemeen voldoet de warmtepomp niet aan de 40 db eis. De installatie moet dus op een bepaalde afstand van de buren geplaatst worden en het geluid mag niet harder zijn dan 40db.

Hybride warmtepomp neemt het stookwerk van cv ketel over

Je cv-ketel laten vervangen door een warmtepomp, is best een grote stap. Een warmtepomp ligt aan de prijzige kant en ook moet je huis goed geïsoleerd zijn, maar een hybride warmtepomp is een mooie tussenstap.

2050 gasvrij

Tot 2050 hebben wij de tijd om helemaal van het gas af te zijn. Gelukkig hebben wij nog tijd zat en dat is maar goed ook. Puk van Meegeren van voorlichtingssite Milieu Centraal zegt: ‘’De stap naar volledig gasloos is voor veel huizen best complex.’’

Dit komt vooral door de isolatie. Een elektrische warmtepomp heeft namelijk een beperkt vermogen om de warmte te leveren, en kan dus tekortkomen als veel huizen niet geïsoleerd zijn. Van Meegeren verteld dat daarom de hybride warmtepomp een mooie tussenstap is naar het gasloos wonen.

Je kan een hybride warmtepomp namelijk goed combineren met een HR (hoog rendement) ketel. Het werkt eigenlijk net als een hybride auto, die gebruikt voor de aandrijving zowel stroom en energie voor de verbrandingsmotor. Sluit je een hybride warmtepomp aan een cv-ketel, dan wordt het huis dus voor een deel verwarmd door gas en door elektriciteit.

 

Monoblock of spit?

Een lucht/warmte-hybride warmtepomp is voor bestaande woningen het meest praktisch. Dit bestaat uit een buiten- en binnen deel. De buitenunit haalt dan met een ventilator de lucht naar binnen. Dit wordt dan samengeperst door een compressor, hierdoor ontstaat er warmte. Deze warmte wordt via leidingen afgegeven aan het cv-systeem in het huis. Als het buiten niet te koud is, dan werkt alleen de warmtepomp zelf. Als het kouder wordt, dan springt de cv-ketel erbij.

Gaat jouw keuze naar een monoblock-model, dat is een buitenkast waar eigenlijk alle techniek in zit en binnen in zit een kleine unit. Het voordeel aan dit model is, dat hij meer rendabeler is en meer warmte kan leveren. Door de grote capaciteit draait het ook veel stiller.

Een andere optie is een split model. Dit model is veel goedkoper en heeft een kleinere en lichtere unit waardoor die makkelijker een plek vindt aan de unit. Het nadeel is wel dat het harder werkt en ook veel luidruchtiger is.

 

Terugverdienen

Hybride-warmtepompen zijn nogal prijzig. Maar het goede nieuws is dat je er een subsidie voor kan krijgen van 1800 euro. Natuurlijk is het wel afhankelijk van het type warmtepomp en de capaciteit. Als je ook nog eens een isolatie laat uitvoeren dan kan je zelfs een teruggave krijgen.

Naast dat dit apparaat milieuvriendelijk is, vraag jij je misschien af of je de investering terug verdiend. Volgens de Consumentenbond kan je wel 200 tot 600 per jaar kan besparen op je energierekening. Als jij bijvoorbeeld een subsidie krijgt voor een warmtepomp die 15 jaar meegaat en je 3000 euro kwijt bent, dan zou je per jaar 200 euro terugverdienen.

Klachten over geluid van warmtepomp? Neem dit serieus

Het geluid van de warmtepomp kan vervelende gevolgen hebben voor mensen met hart- en vaatziekten. Volgens een geluidsonderzoeker van Rijksuniversiteit Groningen Tjeerd Andringa kan het stimuleren van het geluid met een draagbare bluetooth speaker helpen om zo de beste keuze te kunnen maken bij de plaatsing van de warmtepomp.

Per 1 april zijn er speciale normen ingegaan voor het geluid van de warmtepomp. Toch zal dit niet het geluidsoverlast voorkomen. Wat wel invloed heeft op het geluid is de omgeving. Als de warmtepomp in een luide omgeving staat zul je er niet zo snel last van hebben. Maar als het stil is wel zelfs al met 40 DB(A) hoor je het nog goed.

 

Beleving van geluid

Andringa doet onderzoek over hoe mensen het geluid beleven/naar luisteren. Dit kan per persoon verschillen, de een ervaart bepaalde geluiden positief en de ander weer negatief. Dit kan zelfs het functioneren van mensen beïnvloeden. Mensen kunnen er zelfs ziek van worden. Andringa maakt onderscheid tussen horen en luisteren. Als je een geluid hoort doe je dit onbewust en als je naar iets luistert doe je dat wel bewust. Volgens Andringa ontstaat geluidsoverlast doordat het geluid je dwingt om naar iets te luisteren waar je eigenlijk helemaal niet naar wilt luisteren.

 

‘Verarming van de omgeving’

Volgens Andringa kan nieuw geluid in een stille omgeving voor verarming zorgen in die omgeving. ‘’Aangenaam geluid, zoals het fluiten van vogeltjes, kan door onaangenaam geluid minder goed hoorbaar worden. Dat onaangename geluid kan van een warmtepomp komen; het is saai en zorgt ervoor dat minder mensen contact hebben met de omgeving. Daardoor vinden ze de omgeving waarin hij staat minder fijn en veilig. Het gevolg is dat ze minder ontspannen zijn en minder goed slapen. Het effect op de lange termijn kunnen hart- en vaatziekten zijn. Maar het kan ook huwelijken verwoesten. Dat moet je allemaal zien te voorkomen.’’ Andringa zegt ook dat in sommige gevallen mensen aan het geluid wennen en zich er niet meer aan storen.

 

Het negeren van achtergrondgeluiden

Er zijn nog meer aspecten die in een rol spelen bij de beleving van het geluid. Het verschilt namelijk per persoon hoe diegene met geluid omgaat. Het is zelfs een aangeleerde manier, iedereen luistert en hoort geluiden op verschillende manieren. Andringa zegt: ‘’Mensen horen alles, maar negeren het meeste geluid, vooral s’ nachts. Ze luisteren eigenlijk alleen maar naar een heel klein deel van geluid om ons heen. Achtergrondgeluiden negeren ze meestal.’’

 

De hersenstam is bepalend

Andringa legt uit dat voor sommige moeilijk is om het achtergrondgeluid te negeren. Andringa vertelt dat het gehoorproces mensen kan dwingen om te luisteren naar iets wat ze liever niet willen horen. Dit komt doordat de hersenstam bepaald welk geluid mensen horen en welk geluid zij negeren. Geeft de hersenstam veel aandacht aan een ongewenst geluid, dan kan dit heel vervelend zijn. Dat geluid gaat dan als het ware denktijd claimen. Mensen willen controle over hun eigen gedachte hebben, maar dat lukt niet als ze met hun gedachten steeds naar een bepaald geluid in de omgeving gaan. Dat kan enorm hinderlijk zijn.

 

Structurele en incidentele geluidshinder

Andringa maakt onderscheid tussen structurele en incidentele geluidshinder, hij zegt:’’ Als het gaat om structurele hinder worden mensen als het ware experts in het geluid dat ze niet willen horen. Daarbij koppelt de hersenstam negatieve emoties, zoals boosheid of verdriet, aan het betreffende geluid. Die emoties en stress kunnen andere behoeftes verstoren, zoals de behoefte aan slaap.’’ Bijvoorbeeld als er tikken in het geluid zit dan is dit moeilijk voor de hersenstam om dit te negeren. Op het moment dat er een warmtepomp wordt ontworpen dan is het belangrijk om daarmee rekening te houden. Probeer dus het geluid zo ‘negeerbaar’ mogelijk te maken.

 

Neem de klachten serieus

Andringa zegt dat het ook goed is dat mensen moeten beseffen dat mensen niet voor niks klagen over geluid. Want de gevolgen van de geluidsklachten zijn veel groter dan je denkt. ‘’Het is belangrijk om de klagers als mensen te blijven zien die recht hebben op een goede nachtrust. Neem klachten daarom serieus. Als een klager naar je toe komt, zijn de emoties meestal groot, want mensen gaan nu eenmaal pas klagen als het hun te veel wordt. Het is goed om dat te beseffen. Probeer te begrijpen wat de klager door de emoties heen zegt.’’

 

De installateurs

Niet alleen zijn de producenten verantwoordelijk van het geluidsoverlast zegt Andringa, maar ook de installateurs. Zij moeten namelijk voor een goede plaatsing zorgen. ‘’Om te testen hoe het geluid klinkt, kunnen ze via een bluetooth-speaker het geluid van de warmtepomp ter plekke stimuleren en constateren of er kans is op overlast.’’

Bron: https://www.vakbladwarmtepompen.nl/sector/artikel/2021/02/neem-geluid-warmtepompen-serieus-het-kan-de-gezondheid-schaden