Categorie: <span>blog</span>

Wat is een thermo-akoestische warmtepomp?

Warmtepompen beginnen steeds meer de functie van de standaard hr-ketels over te nemen. En dat is goed nieuws, want met een warmtepomp kunt u gasvrij worden. Dat is ook de reden dat veel nieuwbouwwoningen al gebouwd worden met warmtepomp en dat deze al zonder gasaansluiting worden opgeleverd. Ook als u een bestaande woning heeft, komt u in aanmerking voor een warmtepomp. De techniek wordt constant verbeterd en er worden verschillende soorten warmtepompen aangeboden die op een verscheidenheid aan manieren warmte uit de omgeving gebruiken om water mee op te warmen. De thermo-akoestische warmtepomp is één van de laatste uitvindingen op dat gebied.

Wat is een warmtepomp?

Warmtepompen zijn verwarmingsketels die zonder gas water verwarmen. Ze maken gebruik van de warmte die al natuurlijk in de aarde aanwezig is. Hiervoor hoeft het niet warm te zijn, want een warmtepomp kan warmte vinden in het grondwater, in het rivierwater, in de lucht en in de bodem. Deze warmte transporteert het naar een warmtewisselaar waar het aan het water wordt overgedragen. Hiervoor wordt een koelvloeistof gebruikt en de werking van een warmtepomp kan dan ook vergeleken worden met die van een koelkast. De koelkast onttrekt warmte uit de levenswaren en lucht en een warmtepomp doet dat uit de omgeving.

De thermo-akoestische warmtepomp

Een thermo-akoestische warmtepomp gebruikt de golven van het geluid. U kunt het vergelijken met de werking van een fietspomp. Als u lucht samenperst wordt het warm. De golven van het geluid drukken gas samen en laten het weer uitzetten. Het uitgezette gas neemt warmte op en het samengedrukte gas laat dit weer los. Deze techniek ondersteunt de techniek van de standaard warmtepomp en er worden dus twee bronnen van warmte aangesproken. Op die manier kunnen ze uw water nog efficiënter opwarmen en heeft u altijd warm water.

Nog niet op de markt

Thermo-akoestische warmtepompen zijn nog niet op de markt gebracht. Het zal niet erg land meer duren voordat ze beschikbaar worden gemaakt. Ze vervullen een behoefte die wel degelijk op de warmtepomp-markt aanwezig is en dat is een verwarmingsketel die consequenter water op kan warmen. Vooral lucht-water warmtepompen zullen op koude dagen niet altijd de hoeveelheid warm water kunnen leveren die u nodig heeft. Dat is dan voornamelijk het geval in woningen waar de isolatie minder goed is en waar geen lage temperatuurverwarming aanwezig is. U zult dan nog moeten investeren in een hybride warmtepomp die een hr-ketel bevat die bijspringt. De thermo-akoestische warmtepomp zal het water nog efficiënter opwarmen en dus ook als het buiten koud is beter zijn werk kunnen doen.

Een vervanging van uw huidige ketel

Warmtepompen die warmte uit de grond of het grondwater halen bestaan uit enorme systemen die moeten worden ingegraven en die u tienduizenden euro’s kosten daardoor. De hybride- en de lucht-water warmtepomp zijn veel kleiner en kunnen op de plek van uw huidige verwarmingsketel worden geplaatst. Dan moet er ook een buitenunit komen waarmee de warmte uit de lucht wordt gehaald. Er zijn geen graafwerkzaamheden nodig en de plaatsing is vrij simpel. Daarom zijn ze ook aanzienlijk goedkoper. De thermo-akoestische warmtepomp is ook klein en is niet veel groter dan een stofzuiger. Ook hier is sprake van een buitenunit. Een handige bijkomstigheid van alle warmtepompen is dat u er uw woning ook mee kunt koelen.

De doelgroep

Thermo-akoestische warmtepompen zijn klein en gemakkelijk te installeren. Daarom zijn ze ideaal voor gebruik in woningen. Ze kunnen dan bijdragen om woningen aardgasvrij te maken en ons land de doelstellingen helpen te behalen. In 2050 moeten we volledig energieneutraal zijn en dat betekent dat we evenveel groene energie opwekken als we gebruiken. Om dat voor elkaar te krijgen is het bijzonder belangrijk dat we als inwoners een steentje bijdragen en zo min mogelijk gas gebruiken. De warmtepomp is dan één van de manieren om dat te doen.

Gasvrij op de juiste volgorde

Het is niet verstandig om te investeren in een warmtepomp als er niet een aantal andere zaken in uw woning in orde zijn. Er is een juiste volgorde om uw woning gasvrij te maken:

 1. Elektrisch koken.

 2. Isolatie.

 3. Ventilatie met warmteterugwinning.

 4. Lage temperatuurverwarming.

 5. Warmtepomp.

 6. Zonnepanelen.

 7. Afsluiten van het gasnetwerk.

Een hybride warmtepomp

Bent u geïnteresseerd in een thermo-akoestische warmtepomp, maar is uw woning hier nog niet klaar voor? Misschien heeft u uw warmtepomp nu nodig en kunt u niet wachten tot de thermo-akoestische pomp op de markt komt. In dat geval geeft u uzelf meer tijd als u een hybride warmtepomp aanschaft. Deze komt op de plek van uw huidige verwarmingsketel te hangen en bestaat uit een warmtepomp plus hr-ketel waarmee u dus altijd warm water heeft. In de tussentijd doet u de nodige aanpassingen aan uw woning en tegen de tijd dat uw hybride warmtepomp aan vervanging toe is, investeert u in een thermo-akoestische warmtepomp voor het verwarmen van uw woning.

Verkoop warmtepompen groeit procentueel sneller dan verkoop hr-ketel

In Nederland wordt 80 procent van de nieuwbouw al gasloos opgeleverd. Eigenaren van bestaande woningen worden aangemoedigd om deze gasvrij te maken en om alle apparaten die gas gebruiken te vervangen voor een gasloos alternatief. Hr-ketels worden vervangen door warmtepompen en gasstellen door elektrische kookplaten. Het is dan ook niet vreemd dat de verkoop van warmtepompen in 2019 met 25 procent groeide ten opzichte van het jaar ervoor. Er werden ook meer hr-ketels aangeschaft en dat getal groeide met 5 procent. Procentueel groeit de verkoop van warmtepompen dus meer dan van hr-ketels, maar wat betekent dat in getallen?

De verkoopaantallen

Ondanks de aanmoedigingen van de overheid zijn er in 2019 toch nog 10 keer zoveel hr-ketels verkocht dan warmtepompen. In 2019 werden er 450.000 hr-ketels aangeschaft en ‘slechts’ 45.000 warmtepompen. Dit is geen goed nieuws voor de afspraken die we hebben gemaakt in het Klimaatakkoord. Vanaf 2021 moeten er elk jaar 50.000 woningen van het gas worden afgesloten en vanaf 2030 worden dat er 200.000. Het doel is dat er in 2050 geen woning meer is in Nederland die met aardgas wordt verwarmd.

De hr-ketel uit de handel?

In 2018 werd er een voorstel gedaan door een klimaatcoalitie bestaande uit 15 organisaties en bedrijven. Zij stelden voor dat de traditionele gasketel vanaf 2021 uit de handel genomen zou moeten worden. En het lijkt erop dat de doelstellingen alleen zullen worden gehaald als dit ook daadwerkelijk gebeurt. Sindsdien zijn er geen plannen gemaakt om dit voorstel uit te voeren. In plaats daarvan worden woningeigenaren gestimuleerd om de woning gasvrij te maken door deze te isoleren, door lage temperatuurverwarming aan te laten leggen, door een hybride warmtepomp of warmtepomp aan te schaffen en door de woning uiteindelijk van het gasnetwerk te laten afsluiten.

Waarom zoveel interesse in hr-ketels?

Het is dus een feit dat de interesse in hr-ketels niet is afgenomen. Dit geldt dan voornamelijk voor eigenaren van bestaande woningen, want de meeste nieuwbouwwoningen hebben al een warmtepomp en worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Het gasloos maken van oudere bestaande woningen heeft veel voeten in de aarde en is prijzig. Voordat u een warmtepomp aanschaft moet u eerst investeren in isolatie, een ventilatiesysteem en lage temperatuurverwarming. De eerste twee van deze maatregelen worden gesubsidieerd, maar leveren nog steeds een hoge rekening op. Door nu een hr-ketel aan te schaffen wordt de aankoop van een warmtepomp en de bijbehorende noodzakelijke maatregelen weer 15 jaar uitgesteld.

Flinke toename in verkoop warmtepompen

Aan de andere kant is het ook niet erg vreemd dat er meer hr-ketels dan warmtepompen verkocht zijn. Het grootste gedeelte van de bestaande Nederlandse woningen is er nog niet klaar voor om van het gasnetwerk afgesloten te worden. Daarnaast is het ook nog steeds verreweg de meest gangbare manier van het verwarmen van een woning. Het goede nieuws in dit verhaal is dat de verkoop van warmtepompen in 2019 met 25 procent is gestegen ten opzichte van 2018. Deze toename zal zich dit jaar alleen nog maar doorzetten en verwacht wordt dan ook dat er in 2020 een recordaantal warmtepompen verkocht zullen worden. We bevinden ons nog in de beginfase, maar op dit tempo lijkt de kans dat Nederlandse huishoudens in 2050 energieneutraal worden steeds groter.

Een hybride warmtepomp als tussenoplossing

Als u een woningeigenaar bent en u bent nog niet klaar voor een warmtepomp, dan is het ook mogelijk om een hybride warmtepomp aan te schaffen als uw huidige ketel aan vervanging toe is. Uw water zal dan zoveel mogelijk worden opgewarmd door de warmtepomp en wanneer dat niet toereikend is springt een hr-ketel bij. U zult zien dat u dan aanzienlijk minder gas verbruikt zonder dat u warm water verliest. U heeft dan totdat uw hybride warmtepomp vervangen moet worden de tijd om aanpassingen te maken aan uw woning. Heeft u al een ventilatiesysteem? Dan kunt u ook kiezen voor een warmteterugwinningssysteem. De warmte uit de ventilatielucht wordt dan opnieuw gebruikt om uw water mee op te warmen.

Wel of geen warmtepomp kopen?

Als uw huidige verwarmingsketel vervangen moet worden, dan heeft u de keuze om een (hybride) warmtepomp aan te schaffen of om een hr-ketel te nemen. De kans is groot dat u deze keuze niet nog een keer kunt maken en dat de hr-ketel de volgende keer niet meer beschikbaar is. U kiest voor een gasketel als uw woning slecht geïsoleerd is, als u geen lage temperatuurverwarming heeft en geen ventilatiesysteem. U gebruikt dan de komende 15 jaar om de nodige aanpassingen te maken aan uw woning of om te verhuizen middels een verhuisbedrijf.

U schaft een hybride warmtepomp aan als uw woning wel geïsoleerd is, maar niet voldoende. Deze zal moeten worden na-geïsoleerd. Als u een hybride warmtepomp heeft en u voert de nodige aanpassingen uit, dan zult u zien dat de hr-ketel steeds minder moet bijspringen. De volgende keer dat u een ketel moet kopen, bent u dan volledig voorbereid op een warmtepomp. Gaat u een nieuwe woning bouwen of woont u in een goed geïsoleerde woning met lage temperatuurverwarming en een ventilatiesysteem? Schaf dan direct een warmtepomp aan en laat uw woning voorgoed afsluiten van het gasnetwerk.

Een goedkope warmtepomp kopen

Verschillende Nederlanders beginnen steeds meer in te zien dat het belangrijk is om hun woning te verduurzamen om voorbereid te zijn voor de toekomst. Het aanschaffen van een warmtepomp is ook één van deze duurzame maatregelen, waarbij uw woning op milieuvriendelijke wijze wordt verwarmd of zelfs gekoeld. Er zijn zoveel verschillende warmtepompen waar u uit kunt kiezen, dat het soms moeilijk is om de bomen door het bos heen te zien. Ook de kosten variëren flink per warmtepomp. Maar welke warmtepomp is momenteel het goedkoopst? U komt het allemaal hieronder te weten.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een milieuvriendelijke pomp die wordt gebruikt voor het verwarmen van een woning. De warmtepomp onttrekt warme lucht aan de grond en stuurt deze uw woning in zodat u kunt profiteren van de warmte. Tevens kan de warmtepomp worden gebruikt om water te koken. Bepaalde warmtepompen kunnen ook als airco dienen om de woning af te koelen tijdens de warme zomermaanden. Over het algemeen is een warmtepomp energiezuinig, duurzaam en milieuvriendelijk omdat er geen CO2 wordt uitgestoten. Hedendaags zijn er verschillende initiatieven vanuit de overheid gestart voor het aanschaffen van warmtepompen. De meest populaire keuze van 2020 is de lucht-water warmtepomp.

De onderdelen van een warmtepomp

Een warmtepomp bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Elk onderdeel dient nauwkeurig te zijn afgestemd op elkaar om gegarandeerd te zijn van een optimale werking. De verschillende onderdelen van een warmtepomp zijn als volgt:

 1. De bron van de warmtepomp: Hierbij onttrekt de pomp warmte aan de lucht, water of de bodem.

 2. De koudemiddelkring van de warmtepomp: Dit gedeelte heeft een compressor, een condensor en een exansieventiel.

 3. Het afgiftesysteem van de warmtepomp: Het gaat hier om een boiler, een convector of vloerverwarming.

De verschillende soorten warmtepompen

Momenteel zijn er verschillende soorten warmtepompen op de Nederlandse markt. Elke warmtepomp heeft een andere werking en een ander kostenplaatje. De soorten warmtepompen die momenteel beschikbaar zijn, zijn als volgt:

 • Water-water warmtepompen: Hierbij wordt er grondwater uit de bodem gepompt.

 • Brine-water warmtepompen: Deze pomp staat vrijwel gelijk aan de water-water warmtepomp, alleen is er bij deze warmtepomp nog een antivries functie toegevoegd.

 • Lucht-water warmtepompen: Hierbij wordt lucht van buitenaf geblazen of gezogen middels een ventilator.

 • Lucht-lucht warmtepompen: Met deze pop wordt er water onttrokken uit de lucht van buiten, waarna de pomp de lucht net als een omgekeerde airco weer afgeeft.

 • Ventilatie-water warmtepompen: Hierbij wordt er energie onttrokken aan de lucht buiten de woning. Tevens wordt de pomo gebruikt voor het verwarmen van tapwater.

De prijzen van warmtepompen

Het is niet altijd even makkelijk om na te gaan hoeveel u gaat betalen voor een warmtepomp, aangezien er rekening moet worden houden met allerlei factoren. Denk hierbij aan uw woning soort en de wensen en behoeften van uw huishouden. De gemiddelde kosten voor het aanschaffen en installeren van een warmtepomp in Nederland is hieronder te zien:

Soort warmtepomp

Kosten

Lucht-lucht warmtepomp

4.000 – €8.000

Hybride warmtepomp

7.000 – €11.000

Water-water warmtepomp

13.000 – €17.000

Lucht-water warmtepomp

14.000 – €18.000

Bodem-water warmtepomp

23.000 – €27.000

Installatie warmtepompen

Gaat u een warmtepomp aanschaffen? Hou dan rekening dat de installatiekosten een groot deel van de prijs vormt. De installatiekosten voor de verschillende warmtepompen bedragen tussen de €2.000 en de €8.000. De hoogte van de installatiekosten is afhankelijk van de warmtepompsoort.

De terugverdientijd van een warmtepomp

De redelijk hoge investeringskosten voor het aanschaffen van een warmtepomp heeft u vrij snel terugverdiend dankzij de korte terugverdientijd. De gemiddelde terugverdientijd van een warmtepomp ligt tussen de 5 en 15 jaar, afhankelijk van welk soort warmtepomp u uitkiest. Hoe korter de terugverdientijd, des te sneller uw begininvestering terug is verdiend. Hierna kunt u puur profiteren van de jaarlijkse besparingen. Wilt u de terugverdientijd nog meer verkorten? Ga dan na of u een subsidie aan kunt vragen om de kosten te verlagen. Zo wordt ook de terugverdientijd teruggedraaid.

De goedkoopste soort warmtepomp

Als we nagaan wat de goedkoopste soort warmtepomp is, dan dient u na te gaan in hoeverre de warmtepomp budgetvriendelijk is. De lucht-lucht warmtepomp komt hier het meest dichtbij kijken, met een gemiddelde aanschafprijs vanaf €4.000. Een kleine lucht-lucht warmtepomp is zelfs al vanaf €1.000 verkrijgbaar inclusief de installatiekosten. De installatiekosten liggen veel lager bij de lucht-lucht warmtepomp aangezien het een eenvoudige klus is om de warmtepomp werkend te krijgen. Als goedkoopste soort warmtepomp kunt u ook verzekerd zijn dat het systeem kwalitatief gezien optimaal werkt. Daarnaast passen lucht-lucht warmtepompen bij elk type interieur. Bent u op zoek naar de voordeligste warmtepomp? Dan dient u te kiezen voor de lucht-lucht warmtepomp.

Bent u op zoek naar een goede warmtepomp die tevens ook budgetvriendelijk is? Dan is de lucht-lucht warmtepomp ideaal. Deze scherpe prijs is al zeer aantrekkelijk, en dan nog kunt u een subsidie aanvragen. Met een goede warmtepomp verhoogt u het wooncomfort van uw huishouden door te zorgen voor een prettige binnentemperatuur dankzij de werking van de warmtepomp. Vergelijk eerst verschillende offertes van specialisten zodat u een warmtepomp uitkiest die ideaal is voor uw situatie.

Alles over de warmtepomp in 2021

Steeds meer Nederlanders beginnen een warmtepomp aan te schaffen. Er is sinds een aantal jaar terug een duidelijk zichtbare trend waarbij het aantal verkochte warmtepompen flink is gestegen en nog steeds blijft stijgen, ongeacht de effecten die het Coronavirus heeft gehad op onze economie. Door een warmtepomp te kopen bent u niet alleen duurzaam en milieuvriendelijk bezig maar uw water wordt lekker verwarmd en uw woning ook afgekoeld. Lees hieronder verder om alles te weten over de warmtepomp.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp kan worden omschreven als een pomp die op milieuvriendelijke wijze lucht onttrekt aan de grond. Deze warme lucht wordt vervolgens ingezet om uw woning te verwarmen of om water te koken. Er zijn ook bepaalde warmtepompen die als airco kan worden gebruikt aangezien ze uw woning afkoelen. Een warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat 60 tot wel 80% minder energie verbruikt. Daarnaast werkt een warmtepomp op stroom en wordt de pomp beschouwd als hét duurzame alternatief voor de traditionele cv-ketel die op gas werkt. Verder is de uitstoot van CO2 bij een warmtepomp zeer laag. De laatste paar jaar heeft Nederland een flinke stijging gezien in het aantal verkochte warmtepompen. Deze stijging wordt voornamelijk gesteund door de vele initiatieven vanuit de overheid. De lucht-water warmtepomp is momenteel de populairste keuze.

Onderdelen van een warmtepomp

Een standaard warmtepomp bestaat uit een aantal onderdelen. Elk van deze onderdelen dienen nauwkeurig op elkaar te zijn afgestemd om een goede werking van de warmtepomp te garanderen. Een warmtepomp bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De bron: U kunt kiezen uit een warmtepomp die warmte onttrekt aan de lucht, water of bodem.

 • De koudemiddelkring: Welke bestaat uit een compressor, een verdamper, een condensor en een expansieventiel.

 • Het afgifte-systeem: Denk hierbij aan een boiler, een convector of vloerverwarming.

Soorten warmtepompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen, waarbij elke warmtepomp een andere werking heeft. De verschillende soorten warmtepompen zijn:

 • Water-water warmtepomp, welke grondwater pompt uit de bodem.

 • Brine-water warmtepomp, welke soortgelijk is aan de water-water warmtepomp maar hierbij is er ook sprake van een antivries toevoeging.

 • Lucht-water warmtepomp, welke gebruik maakt van de lucht van buiten die wordt gezogen of geblazen via een ventilator.

 • Lucht-lucht warmtepomp, waarbij water wordt onttrokken uit de buitenlucht en vervolgens weer lucht afgeeft net als een omgekeerde airco.

 • Ventilatielucht-water warmtepomp, welke energie haalt uit de lucht dat van het gebouw wordt afgezogen. Deze warmtepomp wordt alleen gebruikt voor het verwarmen van tapwater.

De kosten van een warmtepomp

De kosten van een warmtepompinstallatie zijn niet eenvoudig te bepalen. U dient namelijk rekening te houden met de situatie van uw woning en uw wensen en behoeften voor wat betreft het wooncomfort van uw huishouden. Hieronder kunt u nagaan wat de gemiddelde kosten zijn voor het aanschaffen van een warmtepomp op basis van het soort warmtepomp.

Soort warmtepomp

Kosten

Warmtepomp met bodembron

Vanaf €12.000

Warmtepomp met luchtbron

5.000 – €10.000

Hybride warmtepomp

4.000 – €7.000

Installatie van een warmtepomp

De installatiekosten vormen bij de meeste warmtepompen het grootste gedeelte van de prijs. De reden hiervoor is dat de installatie vrij arbeidsintensief is. Bij bepaalde warmtepompen dient er diep in de grond te worden gegraven. In alle situaties blijft het voordelig om een specialist in te huren voor de installatie van uw warmtepomp, ongeacht de hoge installatiekosten van bepaalde warmtepomp soorten. Het installeren van een warmtepomp is namelijk niet iets wat u zomaar doet, er zijn verschillende zaken waar u rekening mee moet houden. Daarnaast kunt u rekenen op garantie in het geval er wat verkeerd gaat met de warmtepomp.

Terugverdientijd van een warmtepomp

Een standaard warmtepomp zou over het algemeen een gemiddelde terugverdientijd van 5 tot 10 jaar moeten hebben, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Bepaalde warmtepompsoorten hebben een kortere terugverdientijd en anderen een langere terugverdientijd. Zo heeft de geothermische warmtepomp een terugverdientijd die kan uitlopen tot wel 20 jaar. De gemiddelde terugverdientijd van een warmtepomp ligt tussen de 7 en 15 jaar. Daarnaast dient u rekening te houden dat u door het nemen van een subsidie de terugverdientijd aanzienlijk kunt verkorten.

Is een subsidie mogelijk?

Er was tot kortgeleden nog een landelijke subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een warmtepomp voor nieuwbouwwoningen. Het gaat hierbij om de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) waarbij u tussen de €500 en €3.000 kunt besparen. Om in aanmerking te komen hiervoor dient de warmtepomp vóór 1 januari 2020 te zijn gekocht en vóór 1 juni 2020 te zijn geïnstalleerd. Daarnaast zijn er nog een aantal eisen waar u aan moet voldoen. Helaas is deze subsidieregeling inmiddels alweer geannuleerd. De overheid is momenteel van mening dat Nederlanders al voldoende gestimuleerd zijn tot het aanschaffen van een warmtepomp, wat een subsidie eigenlijk onnodig maakt.

Besparen op de kosten van een warmtepomp

Aangezien de kosten voor een goede warmtepomp niet bepaald goedkoop zijn, is het altijd handig als een besparing mogelijk is. U kunt besparen op de aanschafkosten van een warmtepomp op de volgende manieren:

 • Vergelijk eerst verschillende offertes met elkaar voordat u officieel een offerte selecteert. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken.

 • Huur een lokale specialist in om de warmtepomp te installeren. Een landelijke specialist rekent hoge kilometerkosten om naar uw woning te komen voor de installatie.

 • Maak gebruik van de subsidies. Ga na wat de subsidiemogelijkheden zijn voor het aanschaffen van een warmtepomp in uw regio. Zo kunt u besparen op de initiele investeringskosten.

 • Schaf samen met de buren een warmtepomp aan. Door gezamenlijk een warmtepomp te kopen kunt u profiteren van kwantumkorting.

Bent u van plan om binnenkort uw woning te verduurzamen door een warmtepomp aan te schaffen? Door een warmtepomp te kopen bent u niet alleen van het gas af en bent u dus duurzamer bezig, maar u bespaart ook aanzienlijk op de maandelijkse energierekening door de lage stookkosten. Het aanschaffen van een warmtepomp is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook uw portemonnee zal blij zijn met de investering.

Verschillende soorten warmtepompen + Advies

Een warmtepomp is de duurzame en energiezuinige vervanger van het eindige, fossiele aardgas. Een warmtepomp zorgt namelijk voor de verwarming of afkoeling van uw huis en voor de verwarming van het tapwater in uw huis. Een warmtepomp vervangt uw cv-ketel of werkt hiermee samen. De warmtepomp kan worden aangesloten op het centrale verwarmingssysteem en haalt herbruikbare energie uit de bodem, het grondwater en zelfs de lucht. Deze verwarmt de warmtepomp of koelt deze af tot een aangename temperatuur.

Waaruit is een warmtepomp opgebouwd?

Een warmtepomp bestaat uit drie vaste onderdelen: de pomp, het afgiftesysteem en de bron. De laatstgenoemde is de plek waaruit de herbruikbare energie getrokken wordt, zoals het grondwater, bodem of lucht. De pomp zorgt ervoor dat deze energie tot een goede temperatuur verwarmd of afgekoeld wordt. Het afgiftesysteem geeft vervolgens deze energie vervolgens weer af aan de radiatoren, vloerverwarming en andere warmtemiddelen.

De vijf verschillende soorten warmtepompen

Er bestaan vijf soorten warmtepompen: de lucht/lucht warmtepomp, de lucht/water warmtepomp, de water/water warmtepomp, de bodem/water warmtepomp en de hybride warmtepomp. Daarnaast zijn er ook nog verschillende tussenvarianten van elke soort aanwezig.

De lucht/lucht warmtepomp

Bij de lucht/lucht warmtepomp wordt energie uit de buitenlucht gehaald om uw woning te verwarmen. De lucht wordt in het binnen gedeelte van de warmtepomp verwarmd en via plafond- en wandunits afgegeven aan uw woning. Deze warmtepomp kan uw lucht ook afkoelen en wordt daarvoor vaak gebruikt in warme landen. In Nederland vindt u deze warmtepompen vooral in hotels. Een airco is een voorbeeld van de lucht/lucht warmtepomp.

De voor- en nadelen van een lucht/lucht warmtepomp

Een groot voordeel van deze warmtepomp is dat hij altijd energie uit de lucht weet te onttrekken en te verwarmen. Ook in de wintermaanden. Ook is deze warmtepomp vrij eenvoudig te installeren, wat u terugziet in de te betalen kosten. Een nadeel van deze warmtepomp is dat u een constante luchtstroom voelt, die u kunt ervaren als tocht. Een tweede nadeel is dat de lucht/lucht warmtepomp niet valt onder de nationale Investeringssubsidie.

De kosten van een lucht/lucht warmtepomp

Onder andere door de lage installatiekosten is dit een van de goedkoopste warmtepompen. Gemiddeld betaalt u ongeveer €4000 á €8000 voor de warmtepomp. Dit is inclusief installatiekosten.

De lucht/water warmtepomp

De lucht/water warmtepomp heeft ook de lucht als energiebron. De pomp onttrekt energie uit de buitenlucht, omgevingslucht of ventilatielucht en geeft deze aan het binnen deel af, waar die energie verwarmd wordt. Hierna wordt de warmte afgegeven aan de warmte-afgiftesystemen in huis, zoals de radiatoren of de vloerverwarming, of aan het warm tapwatersysteem.

Voor- en nadelen van de lucht/water warmtepomp

Ook deze warmtepomp heeft als voordeel dat er constant energie uit de lucht kan worden gehaald. Ook in de koudere maanden van het jaar. Hij is daarnaast gemakkelijk te installeren en is goed voor het milieu. Een nadeel is dat het rendement wel bepaald wordt door de buitentemperatuur, omdat bij koudere dagen de pomp harder moet werken.

De kosten van een lucht/water warmtepomp

Omdat ook deze warmtepomp gemakkelijk geïnstalleerd kan worden, er hoeft niet extra geboord te worden, blijven de installatiekosten laag. Dit houdt in dat u gemiddeld een vanaf prijs betaalt van €10.000.

De water/water warmtepomp

De water/water warmtepomp trekt energie uit het grondwater. Het grondwater wordt omhoog gepompt en uit dit proces wordt warmte gewonnen. Hierna wordt het grondwater weer terug de grond in gepompt. Met de opgewekte warmte wordt uw huis en tapwater verwarmd. Een groot gedeelte van deze warmtepomp bevindt zich onder de grond.

De voor- en nadelen van de water/water warmtepomp

Een groot nadeel is dat de installatiekosten hoog zijn, omdat de warmtepomp onder de grond aangebracht moet worden. Door het hoge prijskaartje wordt deze warmtepomp alleen geïnstalleerd bij meerdere woningen tegelijk of in een utiliteitsgebouw. Het voordeel is dat deze warmtepomp wel over een hoog rendement beschikt.

De kosten van een water/water warmtepomp

Door de moeilijke installatie van de water/waterpomp zijn de installatiekosten erg hoog. U betaalt voor een water/water warmtepomp al gauw tussen de €15.000 en €20.000.

De bodem/water warmtepomp

De bron bij de bodem/water warmtepomp is een buizensysteem in de bodem. Dit kan horizontaal of verticaal. Er wordt warmte uit de grond zo getrokken en deze wordt verwarmd tot een hogere, aangenamere temperatuur voor de verwarming van uw woning en het tapwater. Deze warmtepomp wordt veelal geïnstalleerd in nieuwbouwwoningen, maar ook bij bestaande woningen kan deze geïnstalleerd worden zo lang er maar een tuin aanwezig is.

De voor- en nadelen van de bodem/water warmtepomp

Het grote voordeel van deze warmtepomp is dat u bijna gratis uw woning kunt verwarmen, waarmee de beste prestaties gehaald kunnen worden. Een nadeel is echter dat de installatie weer bemoeilijkt wordt, omdat er geboord moet worden. Zeker bij de verticale systemen.

De prijs van een bodem/water warmtepomp

Door de intensieve klus zijn de installatiekosten ook bij dit type warmtepomp hoog. Daarom moet u rekening houden met een totaalprijs van €15.000 en €25.000. Bij een horizontaal buizensysteem in de grond kunnen deze kosten wel iets lager uitvallen.

De hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is een combinatie van een HR-ketel en een warmtepomp. Aangezien we nog vaak aardgas in huis gebruiken, is de hybride warmtepomp een middel om dit aardgasverbruik te verlagen. De warmtepomp verwarmt uw huis in de meeste gevallen, waarbij de energie uit de lucht wordt gehaald. Alleen tijdens de koude dagen in het jaar springt de HR-ketel bij voor een optimale verwarming van uw woning en tapwater.

Voor- en nadelen van een hybride warmtepomp

Het grote voordeel is dat u de hybride warmtepomp kunt aanbrengen naast een reeds bestaande HR-ketel. Daarom kan de hybride warmtepomp ook in iedere woning worden geïnstalleerd. Omdat deze installatie relatief eenvoudig is, kost de installatie van een hybride warmtepomp slechts tussen de €5000 en €7000.

Is een infrarood verwarming minder rooskleurig dan er wordt beloofd?

Veelal wordt er gezegd dat de infrarood verwarming een relatief nieuwe vorm verwarming in uw huis is, waarbij de stralingswarmte direct wordt afgegeven aan objecten en personen in plaats van aan de lucht. De verwarming van uw ruimte vindt plaats door infraroodpanelen, die u gemakkelijk zelf aan uw muur of plafond kunt bevestigen en die u tevens in uw eigen stijl kunt inrichten.

Voordelen infraroodverwarming

U moet in het bezit zijn van een goed geïsoleerde ruimte, wilt u uw infraroodpanelen als verwarming voor uw hele huis laten gelden. De warmte moet goed opgevangen en weerkaatst kunnen worden en moet niet de mogelijkheid hebben om weg te stromen naar koudere ruimtes. Doordat de warmte aan objecten en personen wordt afgegeven, gaat er minder warmte verloren in convectiestromen. Hierdoor hoeft u niet de luchttemperatuur voor te verwarmen en verbruikt u dus minder stookkosten. Tevens vinden er geen ongewenste luchtverplaatsingen plaats, die veelal huisstof en andere stof vervoeren, want het temperatuurverschil tussen plafond en vloer is bij stralingswarmte kleiner dan bij verwarming door convectie.

Onderzoek DWA

Naar aanleiding van de vele positieve berichten over infrarood verwarming deed organisatie DWA in opdracht van het Lenteakkoord onderzoek naar de voordelen en nadelen van infrarood verwarming als hoofdverwarming in een tussenwoning. DWA is een organisatie dat zich bezighoudt met de duurzaamheid van gebouwen en leefgebieden, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving hoger wordt en het energieverbruik lager wordt.

De installering van infraroodpanelen

Uit het onderzoek bleek dat de installatie van infrarood panelen inderdaad goedkoper zijn dan bijvoorbeeld de installatie van een bodemwarmtepomp of luchtwarmtepomp of andere aardgasvrije warmte concepten. Zelfs al trekt u de Investeringssubsidie Duurzame Energie, die u bij de aanschaf van uw warmtepompen krijgt, van de totaalkosten af, dan nog blijft de installatie van de infrarood panelen goedkoper.

De luchttemperatuur wordt veelal te laag

Een veel genoemd voordeel van infrarood verwarming is dat de luchttemperatuur omlaag zou kunnen, omdat de infrarood panelen werken met stralingswarmte in plaats van convectie. Dit is niet juist. Een verlaging van de luchttemperatuur leidt veelal tot discomfort, omdat de infrarood panelen de warmte heel gericht afgeven. Zoals een zonnestraal alles in zijn straal verwarmd, maar daar buiten niet, zo verwarmt een infraroodpaneel alleen de ruimte dat binnen zijn bereik ligt. Verlaat u die ruimte, dan is het plotsklaps koud in huis. Bij een goed geïsoleerde woning kun je de luchttemperatuur slechts een halve graden omlaag zetten.

Verlaging van energiekosten?

Door het verlagen van de luchttemperatuur, zou u dus een lagere warmtevraag van circa 21 procent hebben op jaarbasis. Dit leidt dan weer tot een lager elektriciteitsverbruik en dus een lagere energierekening. Hogere stralingstemperatuur leidt echter ook tot meer elektriciteitsverbruik, want infrarood panelen werken op stroom. Daarnaast geven de objecten, die de warmte opvangen, deze warmte ook weer af aan de lucht. Tevens leidt het opwarmen van de muren ertoe dat er extra vermogensverlies plaatsvindt door transmissieverlies naar buiten toe.

De gebruikskosten van de infrarood panelen

DWA heeft eveneens gekeken naar de gebruikskosten van de panelen in vergelijking met andere aardgasvrije systemen, zoals warmtepompen. Infrarood verwarmingen kwam ook hierin nadeliger uit dan de overige aardgasvrije concepten. Dit komt door het hoge elektriciteitsverbruik van de panelen.

Onderzoek Gawalo

Ook het vakblad Gawalo deed onderzoek naar infrarood verwarming. De vraag die in dit onderzoek centraal stond, was: Wat is waar over infraroodverwarming en wat niet? Leveranciers promoten infrarood verwarming vaak als de nieuwe manier van verwarmen. Gawalo geeft echter aan dat deze manier van verwarmen niets nieuws onder de zon is, want dat objecten en personen infraroodwarmte afgeven is reeds algemeen bekend. En dit proces is bij infrarood verwarming hetzelfde, al is de wijze waarop de infrarood warmte gegenereerd wordt overal anders.

Vorm en grootte belangrijk voor warmteafgifte

Gawalo merkte eveneens op dat de vorm en grootte van het afgiftesysteem, de infrarood panelen, en de plaats waar dit systeem gevestigd is, bepalend is voor de hoeveelheid aan warmte, die wordt afgegeven. Infrarood panelen zijn vlak en aan de achterkant geïsoleerd. Dit houdt in dat het stralingsaandeel kan oplopen tot zestig procent. Aan het plafond loopt dit zelfs op tot zeventig procent. Gawalo geeft eveneens aan dat convectie toch ook een rol speelt bij stralingswarmte en dat hier een deel van de gegenereerde warmte aan verloren gaat. Een balans tussen convectie en straling is dus belangrijk.

Stralingsasymmetrie

Ook heb je te maken met stralingsasymmetrie, wanneer je infrarood panelen plaatst. De infrarood panelen geven gericht energie af. Dat gebied is comfortabel warm, maar daar buiten blijft het koud. Bijvoorbeeld, plaats je jouw infrarood panelen aan het plafond krijg je het boven lekker warm, maar de warmte bereikt je voeten niet. Je kunt de luchttemperatuur dus niet zomaar verlagen.

Goedkoop om te kopen, maar duur in verbruik

Ook Gawalo concludeert dat infrarood panelen goedkoop zijn in aanschaf, maar in vergelijking met andere aardgasvrije concepten duur in verbruik door de hoge elektriciteitskosten. Een warmtepomp levert bijvoorbeeld vier keer meer warmte met hetzelfde verbruik aan elektriciteit. Wel kun je door het gebruik van elektriciteit met de infrarood panelen snel reageren op een warmtevraag.

Alles wat u moet weten over warmtepompen

Het gebruik van een duurzame warmtepomp helpt de Nederlandse huishoudens van het fossiele aardgas af. Een warmtepomp zorgt namelijk voor de verwarming of afkoeling van uw woning en voor de verwarming van het tapwater in uw woning. Een warmtepompinstallatie vervangt uw cv-ketel of werkt hiermee samen en deze kan worden aangesloten op het centrale verwarmingssysteem. Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem, het grondwater en zelfs de lucht. Hij gebruikt dus herbruikbare energie en is daarom een duurzame maatregel om uw woning energiezuiniger te maken.

De onderdelen van een warmtepomp

Een warmtepomp bestaat uit drie onderdelen: de bron, de pomp en het afgiftesysteem. De bron is de plek waar herbruikbare energie uitgehaald wordt. Dit is zoals reeds vermeld de bodem, het grondwater of de lucht. De warmtepomp verwarmt deze energie meestal tot een comfortabele temperatuur. Het afgiftesysteem geeft de warmte weer af aan het huis middels radiatoren, vloerverwarming, et cetera. De warmtepomp werkt op stroom, waardoor het gebruik van elektriciteit natuurlijk wel toeneemt. Houd rekening met een verbruik van 3500 – 4000 kilowattuur per jaar.

Vijf veelvoorkomende warmtepompsoorten

Bij een warmtepomp is er altijd sprake van een binnendeel, dat u gemakkelijk in huis kunt plaatsen, zoals uw HR-ketel. Verder zijn er verschillende soorten warmtepompen:

 • Bodem/water warmtepomp: deze warmtepomp haalt energie uit de bodem en warmt deze op. Hierna wordt de warmte afgegeven aan het huis en aan het tapwater.
 • Hybride warmtepomp: dit is een combinatie van een HR-ketel met een warmtepomp. De warmtepomp haalt energie uit de lucht en verwarmt deze tot een comfortabele temperatuur. Alleen bij het verwarmen van tapwater en bij extreem koude temperaturen gaat ook de HR-ketel aan.
 • Lucht/lucht warmtepomp: deze warmtepompen halen energie uit de lucht om uw woning te verwarmen of af te koelen. Airconditioning is hiervan een voorbeeld.
 • Lucht/water warmtepomp: deze warmtepomp haalt energie uit de lucht en zorgt op een duurzame manier voor de verwarming, afkoeling en warmtapwatervoorziening in uw huis.
 • Water/water warmtepomp: deze pomp haalt de energie uit het grondwater, waarna deze opgewarmd wordt voor de verwarming van uw woning en tapwater.

Voordelen van een warmtepomp

De aanschaf van een warmtepomp is wel een investering te noemen en de kosten van uw elektriciteitsverbruik nemen toe. Maar wanneer uw huis reeds goed geïsoleerd is, dan zal de rest van uw energiekosten afnemen. Daarnaast heeft u maar een apparaat nodig voor de verwarming en afkoeling van uw woning. Doordat het een milieuvriendelijke en duurzame oplossing is, verhoogt een warmtepomp in huis ook de woningwaarde. Tevens kunt u de hoge aanschafkosten drukken door gebruik te maken van de landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie.

Landelijke subsidie voor warmtepompen

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is een subsidie vanuit de Rijksoverheid. U komt hiervoor in aanmerking, wanneer u duurzame apparaten zoals warmtepompen aanschaft. Met de Investeringssubsidie probeert de Nederlandse overheid de CO2-uitstoot van de Nederlandse huishoudens terug te dringen door men gebruik te laten maken van herbruikbare energie. Zowel particulieren als bedrijven kunnen van de regeling gebruikmaken. De investeringssubsidie zou geldig zijn tot en met 31 december 2020. Later is de regeling verlengd tot 2030.

Voorwaarden van de Investeringssubsidie Duurzame Energie

Om de Investeringssubsidie Duurzame Energie te mogen ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Uw warmtepomp is in de periode januari 2016 tot en met december 2030 aangeschaft en geïnstalleerd. Hiervan heeft u de aankoop- en installatiebewijzen.
 • Meerdere apparaten dient u los van elkaar in te dienen, dus voor iedere warmtepomp ontvangt de overheid een aparte aanvraag.
 • U bent in het bezit van een Burgerservicenummer.
 • U heeft uw warmtepomp in een Nederlandse woning laten installeren door een erkend bedrijf.

Prijzen van de warmtepompen

De kosten van een warmtepomp zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals: de situatie in uw woning, uw wensen wat betreft comfort en verdere isolatiemaatregelen. In tabel 1 ziet u de gemiddelde kostprijs inclusief btw van de belangrijkste warmtepompen.

Tabel 1. Aankoopprijzen van de verschillende warmtepompen

Soort warmtepomp Prijs
Warmtepomp op basis van bodem €12.000 – €30.000
Warmtepomp op basis van grondwater Circa €25.000
Warmtepomp op basis van lucht €4000 – €9500
Hybride warmtepomp €3000 – €7000

Infrarood panelen

Een andere duurzame manier van verwarmen zijn de infrarood panelen, die u aan uw muren of plafond bevestigt. De verwarming vindt niet plaats door convectie, maar door straling van warmtestralen. Deze stralingswarmte wordt opgeslagen en weer teruggekaatst door de meubels, vloeren en muren van uw woning.

Infrarood of warmtepompen?

 • Infraroodverwarming is goedkoper aan te schaffen dan een warmtepomp
 • Qua energie efficiency is een infraroodverwarming bij temperaturen onder het vriespunt beter dan een warmtepomp
 • Een warmtepomp kan naast verwarmen echter ook afkoelen
 • Een warmtepomp kunt u ook helemaal wegwerken, terwijl u uw panelen van een infraroodverwarming altijd zult zien
 • Een infraroodverwarming kunt u wel helemaal personaliseren met eigen foto’s of verwerken in een spiegel, et cetera

De voordelen van een infrarood verwarming op een rijtje

De infrarood verwarming is een nieuwe, duurzame manier om je woning van warmte te voorzien. Het verwarmen van je huis gebeurt door middel van infrarood panelen, die u aan de muur of het plafond bevestigt. De verwarming vindt niet plaats door convectie via lucht, maar door straling van onschadelijke infrarood warmtestralen. Verwarming op deze manier kunt u direct waarnemen in huis. De stralingswarmte wordt opgeslagen en weer teruggekaatst door de meubels, vloeren en muren van je woning.

Infrarood in uw huis

U kunt in uw hele huis infrarood warmtepanelen laten zorgen voor de verwarming. Uw huis moet hiervoor wel zeer goed geïsoleerd zijn, zodat de warmte ook wordt vastgehouden en niet kan wegstromen via bijvoorbeeld de kruipruimte. Op die manier gebruikt u met een infrarood verwarming relatief minder energie. De luchttemperatuur hoeft niet meer zo warm te zijn, omdat de panelen op een efficiënte manier warmte afgeven. Namelijk direct aan personen en objecten in plaats van aan lucht, waardoor ook minder warmte verloren gaat in convectiestromen.

Geen ongewenste luchtcirculaties

Doordat de infraroodpanelen stralingswarmte afgeven, gaat die warmte meteen naar personen en objecten in plaats van naar de lucht. Huisstof en andere fijnstof dwarrelen nu niet meer door het huis heen door de luchtverplaatsingen van warme en koude lucht. Het temperatuurverschil tussen plafond en vloer is namelijk bij stralingswarmte kleiner dan bij convectie.

Eenvoudig in uw huis te installeren

Infrarood verwarming heeft u eenvoudig zelf geïnstalleerd. De panelen bevatten een ophangsysteem, waardoor u deze snel en gemakkelijk aan de muur of het plafond kunt bevestigen. U hoeft dus geen rekening te houden met bestaande gas- of waterleidingen of de aanleg hiervan. Dit bespaart ook weer kosten. U moet alleen een stopcontact in de buurt hebben, want de infraroodpanelen werken op stroom en worden aangestuurd door een draadloze thermostaat. Hierdoor kunt u met een simpele knop op de afstandsbediening de panelen apart van elkaar bedienen.

Geen lelijk uiterlijk

De infraroodpanelen zijn tegenwoordig modern ingericht, waardoor ze geen storende factor in huis zijn. U kunt kiezen uit verscheidene materialen, zoals glas en keramiek. Ook afbeeldingen zijn mogelijk bij bepaalde panelen of eigen gebruikte foto’s voor een meer persoonlijke en unieke uitstraling. U kunt infrarood verwarming tevens laten plaatsen in spiegels, waardoor u ook nog ruimte kunt besparen.

Verwarming van een plek

Net als bij zonnestralen verwarmt een infrarood warmtestraal alleen de plek, waar deze op schijnt. Op die plek is het comfortabel warm, maar verplaatst u zich dan is ook de warmte meteen weg. Infrarood verwarming is dan ook voornamelijk een bijverwarming voor op een bepaalde plek in je woning, zoals een werkplek of je badkamer, die u slechts tijdelijk gebruikt. Met een juiste positionering en dimensionering en een zeer goede isolatie van uw huis zou u dit verschijnsel wel tegen kunnen gaan. Daarnaast moet u letten op het vermogen van de infrarood panelen. Te klein mag het vermogen van uw panelen niet zijn, want dan kunnen ze geen hele ruimte verwarmen.

Elektriciteitskabels wegwerken

Omdat infraroodpanelen op elektriciteit werken, moet u er wel voor zorgen dat de draden weggewerkt worden. Een wandpaneel zonder draden lijkt immers net een schilderij en zal niet storend binnen uw interieur zijn, maar ziet u de kabels nog lopen dan vallen de schermen op als een verwarmingselement.

Energie besparen?

Wilt u met de aankoop van infraroodpanelen ook energie besparen, dan moet u met een aantal zaken rekening houden. U moet de panelen alleen aanzetten, wanneer u ze nodig heeft. Kortom, bent u niet in de ruimte, dan heeft het geen zin om voor te verwarmen, zoals bij convectieverwarmingen.

Wat is een warmtepomp?

De warmtepomp wordt vaak neergezet als de beste en duurzaamste opvolger van de cv-ketel. Een warmtepomp zet omgevingswarmte om in bruikbare warmte, waarmee u warm water krijgt en een warme ruimte. De pomp onttrekt door middel van een koudemiddel warmte aan de aardbodem, de ventilatielucht en het oppervlakte water, zodat kraanwater en een ruimte verwarmd kunnen worden. Een warmtepomp verwarmt wel de lucht, zoals een normale convectieverwarming. Er kan dus warmte verloren gaan door de luchtstromen, waardoor u ook meer moet stoken. Infraroodpanelen aanschaffen is daarom circa dertig procent goedkoper in uw energierekening. Maar wat kunt u beter aanschaffen?

Infrarood of waterpomp?

 • Infraroodverwarming is goedkoper aan te schaffen
 • Qua energie efficiency is een infraroodverwarming bij temperaturen onder het vriespunt beter dan een warmtepomp
 • Een waterpomp kan naast verwarmen echter ook afkoelen
 • Een waterpomp kunt u ook helemaal wegwerken, terwijl u uw panelen van een infraroodverwarming altijd zult zien
 • Een infraroodverwarming kunt u wel helemaal personaliseren met eigen foto’s of verwerken in een spiegel, et cetera

Verschil hybride vs elektrische warmtepompen

Met een goede warmtepomp kun je enorm veel energie besparen. Deze geothermische systemen werken over het algemeen fantastisch maar zijn door de vrij hoge investering alleen maar winstgevend voor goed geïsoleerde huizen met een lage temperatuur verwarming. Een hybride warmtepomp daarentegen is stukken goedkoper en deze kan ook worden gebruikt met standaard radiatoren.

Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp combineert de voordelen van een lucht-water warmtepomp en een gasgestookte hoog rendement ketel. De samenstelling van dit systeem is afhankelijk van het pomptype, maar meestal word er gebruik gemaakt van een buitenunit en een binnenunit die samen de warmtepomp vormen. Deze zijn aangesloten op de cv-ketel en de slimme thermostaat.

In een hybride systeem werken de warmtepomp en cv-ketel samen om het huis en het sanitaire water te verwarmen. Soms levert de warmtepomp de meeste warmte, de andere keer is het de cv-ketel. Dit is vooral afhankelijk van de temperatuur buiten en de gewenste warmtevraag.

Welke soorten hybride pompen zijn er?

De warmtepomp in een hybride systeem neemt warmte uit de lucht. Dit kan zowel buiten lucht als ventilatie lucht van binnen in het huis zijn. Er bestaan momenteel twee verschillende methoden en drie complete systemen:

 • Buitenunit systeem: de pomp haalt de warmte vanuit de buitenlucht en wordt doorgaans gebruikt voor het verwarmingen van binnenruimte middels de cv.
 • Binnenunit systeem: Het volledige pompsysteem staat binnen en haalt warmte uit ventilatie lucht. Het is geschikt voor het verwarmen van sanitair en cv water.
 • Gecombineerd systeem: Dit warmtepomp systeem kan warmte uit de buitenlucht en de ventilatielucht halen.

Wanneer moet ik een hybride warmtepomp installeren?

Hybride warmtepompen zijn in het bijzonder geschikt voor bestaande woningen, die nog niet optimaal geïsoleerd zijn of al een lage temperatuur vloerverwarming hebben. Een hybride warmtepomp kan worden aangesloten op bijna elk bestaand systeem, zwel met als zonder vloerverwarming. Het hele systeem kan relatief eenvoudig worden geïnstalleerd. Een punt van aandacht is wel dat je een gasaansluiting nodig hebt. Het belangrijkste voordeel van dit systeem is dat er geen breekwerk nodig is. Ook is er geen complex leidingsysteem hoeft te worden geïnstalleerd zoals bij een geothermische warmtepomp het geval is. Een hybride warmtepomp is ook veel goedkoper dan een geothermische warmtepomp en dat is voor veel mensen een groot voordeel en soms zelfs de enige reden dat ze het überhaupt kunnen aanschaffen.

Wat kost een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp systeem kost gemiddeld tussen de vijfduizend en zevenduizend euro inclusief btw en de installatie. Het is veel goedkoper om een geothermische warmtepomp te installeren, die je vaak tussen de twintig en veertigduizend euro kost. Met dit type systeem dat gebruik maakt van geothermische energie, bespaar je meer energie, maar de terugverdientijd is daarmee ook veel langer door de grote investering.

Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Er zijn diverse warmtepompsystemen te verkrijgen, waarvan de goedkopere systemen meestal met een lucht-water warmtepomp werken. Dit soort pompen haalt zijn warmte uit de buitenlucht en verwarmt daar het centrale verwarmingswater van het huis mee. Op het moment dat de warmtepomp niet genoeg warmte kan aanleveren omdat het te koud is, wordt de centrale verwarming ingeschakeld en blijft het water verder opwarmen.

Slimme thermostaat

Het centrale punt van een hybride systeem bestaat uit een besturingseenheid en een slimme thermostaat. Samen maken ze een keuze tot de meest economische of milieuvriendelijke verwarmingsstrategie. Meestal kun je handmatig de meest recente gasprijs en elektriciteitsprijs invoeren, zodat daar rekening mee wordt gehouden. Op deze manier kan het systeem berekenen welke energiebron het beste wordt gebruikt voor het verwarmen. Soms is dat de warmtepomp (elektriciteit) en cv-ketel (gas).

Voordelen hybride waterpomp

 • Het systeem is betaalbaar
 • Het systeem is eenvoudig te plaatsen
 • Ook bestaande radiatoren kunnen worden gebruikt
 • Slim systeem
 • Geschikt voor centrale verwarming en sanitair water.

Hoeveel kan ik besparen met een hybride waterpomp?

De exacte hoeveelheid energie die je bespaart, is afhankelijk van het type warmtepomp en het gebruik ervan. Gemiddeld bespaar je echter tussen de twintig en vijfentwintig procent van de jaarlijkse kosten.

Elektriciteit is nodig om een warmtepomp te bedienen. Het verbruik hangt af van het type pomp en de buitentemperatuur. Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel energie een warmtepomp verbruikt. Het is uiteraard zo dat hoe hoger de luchttemperatuur is, des te efficiënter deze werkt. Daarom is de efficiëntie van een hybride warmtepomp hoger in het voor- en najaar, tenzij het ventilatielucht uit het huis gebruikt. De luchttemperatuur is al vrij hoog, dus de warmtepomp heeft zeer weinig elektriciteit nodig om deze warmte te verhogen en over te dragen aan het verwarmingssysteem.

Aanbiedingen ontvangen voor een warmtepomp?

Wil je persoonlijk advies ontvangen over de mogelijkheden van een hybride waterpomp in jouw huis? Of wil je met een erkende vakman rond de tafel zitten om dieper op de materie in te duiken? Maak nu een afspraak en neem contact op met een expert. Deze kan al je vragen beantwoorden. Wil je direct een offerte ontvangen? Dat kan ook!

6x Valse vooroordelen warmtepomp

Warmtepompen komen steeds meer in het nieuws en mensen worden aangemoedigd om zo’n apparaat aan te schaffen. Omdat de initiële kosten hoog kunnen zijn gaat men dan meer informatie inwinnen over warmtepompen, en dat is natuurlijk volledig terecht. Het is echter niet verstandig om alles te geloven wat je leest. Het internet is een geweldige bron van informatie, maar wat er geschreven wordt is niet altijd gegarandeerd waar. In dit artikel proberen we de grootste vooroordelen omtrent warmtepompen de wereld uit te helpen.

Het is te koud voor een warmtepomp

Warmtepompen werken als omgekeerde koelkasten. Ze hebben maar een klein beetje warmte nodig om dit om te kunnen zetten in bruikbaar warm water. Een warmtepomp die de buitenlucht als bron gebruikt kan nog warmte vinden in een temperatuur van onder het vriespunt. Het rendement is dan wel lager en daarom zijn lucht-water warmtepompen in de winter minder efficiënt. Het is echter bijna nooit te koud voor een warmtepomp om toch warmte uit de lucht te kunnen halen, wat betekent dat je dus ook in de winter kunt besparen.

Een warmtepomp is niet betrouwbaar

Een tweede vooroordeel is dat warmtepompen niet betrouwbaar zijn. Zoals al eerder aangegeven is een lucht-water warmtepomp het minst efficiënt, omdat de temperatuurverschillen in de lucht groot zijn. Deze worden eigenlijk altijd ondersteund door een hr-ketel in de vorm van een hybride-warmtepomp. Zoek je een warmtepomp die altijd warm water kan genereren? Dan kun je met een bodem-water of een water-water warmtepomp zeer constante resultaten genereren. Vooral warmtepompen die de warmte uit het grondwater halen, wat eigenlijk altijd dezelfde temperatuur heeft, zijn het gehele jaar door betrouwbaar en kunnen je altijd van warm water voorzien.

Wat natuurlijk wel zo is, is dat een warmtepomp goede onderhoud nodig heeft.

Warmtepompen zijn lelijk

Vandaag de dag worden warmtepompen zo ontworpen dat ze of niet te zien zijn of netjes zijn weggewerkt. Airconditioners met warmtepompen zijn stijlvol en modern. Binnen kun je de warmtepomp in de boilerkast laten plaatsen of je kunt deze weg laten werken door middel van invouwcassettes of kanaalunits. Buiten komt vaak wel een kast te staan, maar ook deze kan discreet worden geplaatst en weggewerkt. Het grootste gedeelte van de water-water- en de bodem-water warmtepompen bevindt zich onder de grond en dus buiten het zicht. Omdat warmtepompen meer en meer worden verkocht, wordt er veel aandacht besteed aan het uiterlijk ervan. Warmtepompen hoeven dus al lang niet meer lelijk te zijn.

Warmtepompen zijn duur

In dit vooroordeel zit een kern van waarheid. Warmtepompen zijn in eerste instantie inderdaad duurder dan bijvoorbeeld hr-ketels. De besparingen zijn bij een warmtepomp echter gemakkelijk 4 keer zo groot. Daarnaast is er voor het aanschaffen van een warmtepomp aardig wat financiële hulp beschikbaar in de vorm van subsidies en groene leningen. Nadat je de eerste investering hebt gemaakt (kosten voor warmtepompen liggen tussen de 4000 en €20.000) kun je dus eerst geld terugvragen van de overheid en zal je daarna aanzienlijk besparen op je stookkosten. Als gevolg kun je sommige warmtepompen al terugverdienen binnen de 10 jaar, waarna al het geld dat je bespaart voor jou is. Ja, warmtepompen zijn duurder dan hr-ketels in de aanschaf, maar daarna zal je alleen maar financieel voordeel merken.

Warmtepompen maken lawaai

Veel mensen zijn bang dat als ze een airconditioner met een warmtepomp plaatsen, bijvoorbeeld in de slaapkamer, deze te veel lawaai maken. Vroeger waren airconditioners inderdaad vaak lawaaierig en waren ze eigenlijk in dat soort kamers niet te gebruiken. Vandaag de dag worden warmtepompen in airconditioners echter zo gemaakt dat je ze nauwelijks nog hoort. Koop je een split-unit airconditioner, dan weet je zeker dat je geen geluidsoverlast zal merken. Je kunt altijd in de productspecificaties nakijken wat het aantal decibel is dat het apparaat produceert. Je zal zien dat dit in de huidige tijd te verwaarlozen is.

Voor warmtepompen is graafwerk nodig

Ga je een grote warmtepompinstallatie aan laten leggen, dan zal er inderdaad veel graafwerk nodig zijn. Of er worden twee putten gegraven richting het grondwater of er wordt een netwerk van buizen aangelegd onder het oppervlak van je tuin. Dit zijn grote projecten en vaak kiezen mensen hiervoor als ze een huis laten bouwen of als ze bezig zijn een passiefhuis te creëren. Voor bestaande woningen en woningen zonder tuin kun je een lucht-water warmtepomp of een hybride warmtepomp aanschaffen. Hier is geen graafwerk voor nodig. Een lucht-water warmtepomp haalt de warmte uit de lucht. Een hybride warmtepomp werkt hetzelfde, maar deze wordt ondersteund door een hr-ketel wanneer de lucht te koud is om het water voldoende te kunnen verwarmen. Je kunt dus zonder dat er graafwerken aan te pas komen al een warmtepomp bezitten en beginnen met besparen.

Tot slot, moeten we bij deze vooroordelen vermelden dat je wel je gehele huis dient te isoleren, je radiatoren moet vervangen voor LTV en het liefst vloerverwarming plaatst. Alleen zo kun je het maximale halen uit je warmtepomp!

Vergelijk offertes

De beste manier om informatie in te winnen over warmtepompen en de prijzen is door met een expert te praten. Wij kunnen je in contact brengen met betrouwbare specialisten op dit vakgebied. Via onze vergelijkingstool vraag je alle financiële informatie op die je nodig hebt. Dit kun je gebruiken bij het uitvoeren van je marktonderzoek en bij het kiezen van de beste leverancier.